30 marca 2016 roku w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach drugiego etapu Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego DUET. Już po raz szósty główną ideą konkursu organizowanego przez IJO jest rozbudzanie w uczniach zainteresowania językami obcymi, doskonalenie kompetencji językowych oraz możliwość zweryfikowania własnych umiejętności.

Łącznie w dwóch etapach wzięło udział ponad 600 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w szkołach. Uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka obcego (rosyjski, francuski, niemiecki).

W drugim etapie konkursu, zorganizowanym w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, uczniowie zmagali się z testami językowymi ułożonymi przez wykładowców IJO.

Zwycięzcy drugiego etapu konkursu wezmą udział w jego ostatniej części, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w siedzibie IJO. Ten etap konkursu ma formę egzaminu ustnego z danych języków – jego celem jest sprawdzenie umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w językach obcych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

wstepZ okazji Międzynarodowego Dnia Poezji w dniu 21 marca 2016 roku w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu odbył się I Konkurs Recytacji Poezji Anglo - i Niemieckojęzycznej, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz okolicznych powiatów.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Wyłonienie zwycięzców było nie lada wyzwaniem dla komisji konkursowej, której przewodniczył znany i szanowany sądecki satyryk i poeta Andrzej Górszczyk.

W kategorii Poezji Anglojęzycznej I miejsce zdobyła Izabella Wilas z Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, II miejsce: Weronika Kasieczka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, III miejsce: Katarzyna Groń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Wyróżnienie otrzymała Justyna Gorczyńska z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.

W kategorii Poezji Niemieckojęzycznej I miejsce zdobyła Agnieszka Gorczowska z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, II miejsce: Katarzyna Seratowicz z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, III miejsce Monika Woźniak z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

LXXXVI Sądeckie Konwersatorium Naukowe

18 marca w Instytucie Technicznym odbył się wykład otwarty w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego. Na zaproszenie prof. dr hab. inż. Bogusława Cieślikowskiego spotkanie ze studentami poprowadził mgr Piotr Pluskowski.

Jako doświadczony nauczyciel oraz autor wielu opracowań na temat zabytków motoryzacji polskiej w intersujący sposób opowiedział o historii techniki i motoryzacji wywodzącej się od Józefa Bożka. Pan Piotr Pluskowski jest także prezesem Cieszyńskiego Stowarzyszenia Auto Weteranów i organizatorem imprez: "Cieszyńska Majówka Pojazdów Zabytkowych" oraz "Jesień Auto Weteranów", a także kolekcjonerem pojazdów zabytkowych i członkiem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki.

 

W dniu 9 marca 2016 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o objęciu patronatem przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu, działającym przy Fundacji Rozwoju Sądecczyzny. Ze strony Fundacji porozumienie podpisała Anna Majda – Prezes. Ponadto patronat naukowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starym Sączu przyjął także Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który reprezentował dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR i prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech.

W Uroczystości inaugurującej działalność Uniwersytetu, która odbyła się w kinie „Sokół” w Starym Sączu uczestniczyli m.in.: Urszula Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Pławiak - starosta nowosądecki, Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, Kazimierz Gizicki - wiceburmistrz Starego Sącza, Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Wiesława Borczyk - prezes Sądeckiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Uczelnię reprezentowali: Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar - prof. nadzw., dr Monika Madej – Cetnarowska – Dyrektor Instytutu Języków Obcych PWSZ, dr Beata Lisowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego PWSZ oraz dr Dorota Ogonowska – starszy wykładowca w Instytucie Zdrowia PWSZ. Cele i zadania Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Sączu to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na rozwoju zainteresowań oraz aktywności społecznej. W planach działalności Uniwersytetu są wykłady z zakresu kultury, przyrody, geografii, prawa, psychologii i medycyny, a także kursy komputerowe i zajęcia ruchowe. Dodatkowymi atrakcjami będą m.in wspólne ogniska i wycieczki, kurs języka angielskiego czy profilaktyczne badania dla seniorów.

wstep76W dniu 15 stycznia o godzinie 12.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych wydarzeń kulturalno-artystycznych. Pani Barbara Kozik-nauczyciel bibliotekarz, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu wygłosiła wykład na temat obyczajów, wierzeń oraz tradycji roku kalendarzowego. W spotkaniu uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, pracownicy Uczelni, studenci, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku a także pracownicy Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.