logo pwsz kuklik

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu przy wsparciu Turystycznego Koła Naukowego KUKLIK

 

Partnerem w organizacji Sympozjum było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”

logo korona sadecka

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
logo malopolska

Patronat Honorowy nad Sympozjum objęli:

Leszek Zegzda
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Marek Pławiak
Starosta Nowosądecki

logo sadeckie powiat

 

Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Gościliśmy 45 osób z 12 ośrodków akademickich. Byli to studenci I, II i III stopnia. Sympozjum trwało trzy dni. Pierwszy dzień miał charakter naukowy. Odbyło się pięć sesji. Pierwsza z nich - otwierająca nasze wydarzenie – zatytułowana została Turystyka wczoraji dziś. Kolejne trzy sesje to: (1) Polskie i zagraniczne regiony turystyczne XXI wieku, (2)Fundusze i ubezpieczenia czyli pieniądz w turystyce, (3) Formy ruchu turystycznego XXI wieku. Sympozjum zakończyła sesja plenarna pt.Interdyscyplinarność turystyki. W trakcie każdej z sesji wygłaszane były interesujące referaty. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych Nowy Sącz’2016, a wskazane przez jury osoby otrzymały wyróżnienia za przygotowane przez nich referaty; obok wyróżnień laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez patronów honorowych.

Drugi dzień Sympozjum miał charakter turystyczny. Nasi goście mogli poznać uroki Sądecczyzny. Objazd Doliną Popradu i pobyt w Starym Sączu, Piwnicznej, a następnie w Muszynie spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony gości. Pojawiły się nawet opinie „My tu jeszcze wrócimy”. Dopełnieniem niezapomnianych wrażeń okazał się przygotowany przez organizatorów – rafting – wiele osób uczestniczyło w tej formie aktywności po raz pierwszy. Inne osoby wybrały się na spacer po Górze Parkowej w Krynicy. Aktywność fizyczną zwieńczyła kolacja regionalna w Czarnym Potoku. Jedzenia było co niemiara, tańców pod dostatkiem, aż w końcu wybiła godzina odjazdu do miejsca zakwaterowania. Rano w sobotę wszyscy się rozjechali, niektórzy twierdzili, że tu jeszcze wrócą, a przecież o to chodzi w podróżach turystycznych - motywowanych również celami naukowymi.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i zapoznania się z artykułami studentów opublikowanymi w recenzowanej monografii pt. Turystyka wobec wyzwań XXI wieku.

Już teraz zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych

wstep11W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się Sądeckie Konserwatorium Naukowe pn. "SUKCES - CZY WARTO ZARYZYKOWAĆ...?". Na spotkanie zaproszony został sądecki przedsiębiorca Pan Józef Pyzik, właściciel sieci sklepów spożywczych. Spotkanie poprowadził wykładowca IE mgr Jarosław Handzel. Organizatorem spotkania było Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Dzięki wykładowi studenci mogli dowiedzieć się, jak małymi krokami można osiągnąć sukces. Prelegent opowiedział, w jaki sposób założył swoją działalność, z jakimi spotykał się problemami oraz jak sobie z nimi radził. Zaznaczył, że w powodzeniu biznesu, konieczne jest szanowanie swoich pracowników, dzięki którym we właściwy sposób można prowadzić własny biznes. Podkreślał, że istotnym jest, aby nie zapominać o własnej rodzinie oraz o swoim hobby. W jego przypadku jest to pszczelarstwo, które pozwala się zdystansować, oderwać od trudu organizacji i prowadzenia działalności. Zaproszony gość zdradził również swoje motto życiowe, które brzmi: „sukces ma się w sercu”. Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.

wstepW dniu 25 kwietnia 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu sformalizowała wieloletnią współpracę z firmą Firmą FAKRO sp. z o.o.

Podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, odpowiadającego potrzebom rynku pracy oraz propagowanie przedsiębiorczości wśród absolwentów. Niesie ono szereg interesujących możliwości m. in. organizację i wyposażenie specjalistycznego laboratorium dydaktycznego w urządzenia produkowane lub dystrybuowane przez FAKRO sp. z o.o. w PWSZ, odbywanie praktyk studenckich na terenie firmy, a także przeprowadzanie badań naukowych w obszarze działalności przedsiębiorstwa oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych. Obie strony zobowiązały się do podjęcia działań, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania w przyszłości wiedzy i umiejętności nabytych przez studentów i słuchaczy podczas praktyk i wizyt studyjnych w firmie Fakro sp. z o.o.

Spotkanie poprzedziła prelekcja skierowana do studentów Instytutu Technicznego wygłoszona przez Pana Janusza Komurkiewicza – Członka Zarządu Firmy Fakro sp. z o. o. na temat „Rozwój FAKRO na rynku globalnym – efektywne zarządzanie marką”. Dzięki wykładowi studenci mogli dowiedzieć się jak w ciągu 25 lat z małego, rodzinnego zakładu firma rozwinęła się w międzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie – wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty.

 

Wwstep8 dniu 20 kwietnia 2016 roku w Galerii E/A (Al. Wolności 40) odbył się wernisaż pod patronatem JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu − dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., podsumowujący międzynarodowy projekt „Słowa-znaczenia”.

W projekcie − który miał na celu przede wszystkim pokazanie różnych aspektów edukacji artystycznej w kontekście twórczym i teoretycznym, a także integrację środowisk − udział wzięli m.in. studenci, absolwenci i wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie oraz Kean University w New Jersey (USA), a jego gośćmi specjalnymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą projektu i wydawnictwa była dr Iwona Bugajska-Bigos, opiekun Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”, realizująca podobne inicjatywy z udziałem środowisk „osób w potrzebie” już od kilku lat. Towarzysząca mu monografia zawiera prace artystyczne uczestników oraz część teoretyczną, scalającą zagadnienia dotyczące istoty edukacji artystycznej i komunikacji za pomocą sztuk wizualnych, także w zakresie arteterapii. Swoimi refleksjami dotyczącymi kształcenia artystycznego podzielili się m.in. profesorowie: Marek Szymański, Krzysztof Tomalski, Andrzej Szarek, Karol Gąsienica-Szostak. Prof. Joanna Wezyk z Kean Univesity zaprezentowała autorskie metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a kwestie arteterapii poruszyły: dr Janka Satkova, dr Andrea Juhasova, prof. Jaroslava Sickova-Fabrici i dr Anna Steliga.

W wernisażu, będącym uroczystym zakończeniem projektu, uczestniczyli goście z WTZ „Mada”, którzy po raz kolejny pokazali w swych pracach artystycznych (powstałych na specjalnie przygotowanych warsztatach arteterapeutycznych, przeprowadzonych przez autorkę projektu i studentki Edukacji artystycznej) wrażliwość artystyczną oraz rozległe możliwości interpretacyjne. Podkreślano podczas niego nie tylko walory artystyczne prac eksponowanych na wystawie, ale także niezwykłość kreacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wagę wspierania ich twórczości. Niejako potwierdzeniem tych słów jest propozycja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w ramach nowej specjalności: Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, uruchamiana od 1 października 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli JM Rektor PWSZ − dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego − dr Beata Lisowska, Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej − mgr Czesław Baraniecki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie − straszy wizytator mgr Irena Małecka, kierownik WTZ „Mada” − mgr Janusz Reszkiewicz z podopiecznymi i pracownikami, autorzy prac − studenci oraz absolwenci należący do Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia” wraz z opiekunem dr Iwoną Bugajską-Bigos, a także mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj i mgr Andrzej Naściszewski.

 

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty urbanistyczne, zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W warsztatach wzięło udział 35 studentów oraz 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu nowosądeckiego.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali projekty polegające na przygotowaniu rysunku posiadającego cechy dokumentu planistycznego tj. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Wsparcie merytoryczne i techniczne zostało zapewnione przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie prace zostały poddane ocenie na podstawie kryteriów takich jak: kreatywność, rzeczowość oraz jakość. 20 zwycięzców zaproszono do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na specjalne szkolenie, związane z problematyka GIS. Dla wszystkich uczestników przewidziano certyfikaty sygnowane przez UEK Kraków oraz CGIS.

wstep copy13 kwietnia 2016 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z mgr inż. Mariolą Pawlak – dyrektor Centrum Rehabilitacji TUKAN w Łabowej. W spotkaniu uczestniczyli także Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Kanclerz PWSZ Zbigniew Gorgosz, Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej dr Katarzyna Zwolińska-Mirek oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz.
Współpraca Uczelni i Centrum TUKAN trwa już od 2004 roku i opiera się głównie na realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia. Zawarte porozumienie wykracza poza dotychczasowy zakres i koncentruje się na realizacji wspólnych projektów badawczych.
W kompetencji Dyrektorów Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia oraz Pani Dyrektor Centrum TUKAN będzie sprecyzowanie szczegółowych działań w zakresie przygotowania i realizacji prac naukowych i badawczo-rozwojowych w ramach ustalonej tematyki. Obie strony wykazały także chęć pozyskiwania środków finansowych w postaci dotacji MNiSW oraz funduszy UE i innych w celu prowadzenia wymienionych przedsięwzięć. Zaplanowano także promocję wspólnych osiągnieć badawczych na targach, wystawach, seminariach i konferencjach naukowych oraz możliwość publikacji z wykorzystaniem wyników prowadzonych badań.
Centrum Rehabilitacji TUKAN to ośrodek leczenia po incydentach neurologicznych, schorzeń i bólów kręgosłupa oraz dysfunkcji narządu ruchu. W skład kompleksu wchodzi ambulatorium rehabilitacji, ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddział stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej oraz odział opiekuńczo-pielęgnacyjny.

 

wstep copy copyW dniu 14 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa, której celem było przekazanie istotnych informacji o aktualnej ofercie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz przekazali szczególnie ważną informację dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Decyzja jest potwierdzona pozytywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej i umożliwia uruchomienie naboru na kolejne studia magisterskie w PWSZ od roku akademickiego 2016/17.

Oferowany kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Program studiów zaprojektowany został z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowania umiejętności, które przyczynią się do profesjonalnego i fachowego wykonywania ich pracy zawodowej w przyszłości. Nauka trwać będzie cztery semestry. Warto zaznaczyć, że w tym czasie studenci odbędą 3 miesiące praktyk zawodowych oraz pogłębią znajomość języków obcych. Na kandydatów czeka 90 miejsc na studiach stacjonarnych – bezpłatnych oraz 60 miejsc na studiach niestacjonarnych.

Wśród nowości od przyszłego roku akademickiego jest też utworzenie specjalności kształcenia, na które oczekują absolwenci szkół ponadgimnazjalnych na Sądecczyźnie.

W Instytucie Kultury Fizycznej:

  • Wychowanie fizyczne - trener personalny,
  • Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką,
  • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.

W Instytucie Pedagogicznym:

  • Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią,
  • Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią.

W Instytucie Technicznym:

  • Inżynieria systemów ekoenergetycznych.

Uczelnia podjęła także działania w celu utworzenia kolejnych kierunków, takich jak Mechatronika (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) oraz Lingwistyka dla biznesu (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym).

Relacja z konferencji prasowej nt. uruchomienia studiów II stopnia Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Portal: Nasza Telewizja Sądecka
Data: 14.04.2016 r.

banner

1W dniu 14 kwietnia 2016 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. podpisał porozumienie o objęciu patronatem Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Jest to kolejna ze szkół ponadgimnazjalnych, która dołączyła do 17 szkół partnerskich współpracujących obecnie z PWSZ w Nowym Sączu. Ze strony Zespołu Szkół w spotkaniu uczestniczyła mgr Alicja Wąsowicz – Dyrektor. W ramach współpracy Uczelnia zobowiązała się do wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Ponadto jednym ze wspólnych obszarów działania będzie kontynuacja kształcenia uczniów z klas o profilu policyjnym „Bezpieczeństwo publiczne”, i wojskowym „Przysposobienie wojskowe” na specjalności Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, oferowanej przez Instytut Kultury Fizycznej od roku akademickiego 2016/2017. Natomiast absolwenci klas o profilu „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne” będą mogli studiować na kierunku Ratownictwo medyczne w Instytucie Zdrowia. Podpisane porozumienie niesie za sobą także szereg możliwości m.in. zaproszenia uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach do udziału w organizowanych przez PWSZ w Nowym Sączu wydarzeniach sportowych i kulturalnych, konferencjach naukowych, seminariach, czy wykładach otwartych. Obie instytucje zobowiązały się wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.