wstep9W czwartek (12 kwietnia 2012 r.) w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbył się wernisaż wystawy prac studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zaprezentowane zostały prace studentów powstałe w ramach przedmiotów kierunkowych w bieżącym roku akademickim, a także członków Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”. W uroczystości wzięli udział zarówno gospodarze MOK-u, jak również studenci, wykładowcy i dyrekcja Instytutu Pedagogicznego. Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia.

wstep8W sobotę (31 marca 2012 r.) w Rytrze odbył się I Wielkanocny Bieg Sądeczanina, zorganizowany przez Grzegorz Piechotkę z Fundacji Sądeckiej oraz utytułowanego biegacza długodystansowego - Jakuba Burghardta.

wstep7W środę (21 marca 2012 r.) w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się Seminarium Bolońskie pt. „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”, zorganizowane przy współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i PWSZ. Poprowadzili je eksperci bolońscy: dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski i dr inż. Dorota Piotrowska, a uroczystego otwarcia dokonał Rektor PWSZ w Nowym Sączu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek.

wstep6W piątek (2 marca 2012 r.) w auli Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbył się otwarty wykład Wiceministra Skarbu Państwa - Rafała Baniaka. Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w swojej karierze pełnił już wiele wiele znaczących funkcji państwowych, będąc m.in. doradcą ministra pracy i polityki społecznej, wiceprezesem Rady Ministrów, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich czy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

wstep4W piątek (10 lutego 2012 r.) w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu odbył się turniej charytatywny piłki siatkowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda na rzecz podopiecznej programu „Na Ratunek” Teresy Kiklicy (uczennicy II klasy I LO). W imprezie tej wzięli m.in. udział przedstawiciele Stowarzyszenia (m.in. Marcin Kałużny),uczniowie i nauczyciele I oraz II LO, jak również wolontariusze oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a całość poprowadził Leszek Bolanowski.

wstep3W środę (18 stycznia 2012 r.) w kościele kolejowym odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Studenci Instytutu Pedagogicznego, przygotowani pod okiem Grażyny Enzinger i Bożeny Raszke, wykonali m.in. Witaj nam wieczny Panie, Dzisiaj chór Aniołów, Kolędę Góralską, Cicho pastuszkowie, jak również wszystkim znane Gdy się Chrystus rodzi, Lulajże Jezuniu czy Bóg się rodzi. Oprócz studentów w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego wystąpili także: Szkółka Muzykowania Ludowego, Trio smyczkowe ze Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu oraz Zespół wokalno-instrumentalny absolwentów i studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Studenci Instytutu Języków Obcych w środę (18 stycznia 2012 r.) mieli okazję zdobyć nowe umiejętności z zakresu nauki języka niemieckiego podczas specjalnie dla nich przygotowanych ćwiczeń przez profesora Michaela Huga.

wstep2W niedzielę (2 października 2011 r.) na zaproszenie posła Andrzeja Czerwińskiego w Nowym Sączu gościł Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. Podczas tej wizyty spotkał się z sądeczanami w MCK Sokół, a następnie zwiedził nowy kompleks Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

wstep1II Festiwal Kultury Studenckiej „FoKuS 2011”

W piątkowe popołudnie (1 kwietnia 2011 r.) odbył się finał II edycji Festiwalu Kultury Studenckiej „FoKuS”. Trzydniową imprezę artystyczną, trwającą od 30 marca do 1 kwietnia, zorganizowali wspólnymi siłami studenci nowosądeckich uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, przy niezastąpionym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Leszka Bolanowskiego (z ramienia PWSZ) oraz Tadeusza Węgrzyńskiego (z ramienia WSB-NLU).