W Instytucie Kultury Fizycznej:
- Wychowanie fizyczne - trener personalny,
- Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką,
- Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.

W Instytucie Pedagogicznym:
- Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią,
- Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią.

W Instytucie Technicznym:
- Inżynieria systemów ekoenergetycznych.