wstep61Przed studentami i wykładowcami otwierają się nowe perspektywy i pola rozwoju. Porozumienie o stałej współpracy zostało uzgodnione w dniach 12-13 listopada w Brnie przez delegacje obu uczelni, składające się z Rektorów, Dyrektorów Instytutów i Wydziałów oraz profesorów.

Dokument o nawiązaniu współpracy podpisali Ich Magnificencje Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Rektor Mendelova Univerzita v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Dokument niesie za sobą szereg obustronnych korzyści, podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej, oraz otwierających nowe perspektywy dla studentów wszystkich Instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu w Brnie. Obie uczelnie będą mogły wspólnie realizować projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, a także podejmować inicjatywy, które zaowocują wielopłaszczyznowym i obustronnym rozwojem.

Dla studentów i nauczycieli akademickich pojawia się nowy wachlarz możliwości doskonalenia w ramach wymiany kadry naukowo-badawczej, wspólnego prowadzenia prac dyplomowych i wzajemnego udostępnienia aparatury do prowadzenia badań i analiz naukowych. Współpraca na tej płaszczyźnie pozwoli przygotować szereg cennych publikacji i da możliwość wyboru oraz przygotowania prac dyplomowych w sposób i obszarach do tej pory niedostępnych. Studenci będą mieli możliwość wyjazdu na bardzo atrakcyjne praktyki, które dadzą kolejny atut w wejściu na rynek pracy, nie tylko polski, ale też europejski.

Charakter nawiązanej współpracy jest w takim stopniu kompleksowy i perspektywiczny, że obie uczelnie będą czerpać wciąż nowe korzyści również w dalekim horyzoncie czasu. Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że kolejne i atrakcyjne możliwości pojawiają się dla każdego Instytutu PWSZ w Nowym Sączu co czyni nową, przyjacielską relację szczególnie ważną i wartościową dla obecnych i przyszłych pracowników, a przede wszystkim całej społeczności studentów obu uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. inż. Andrzej Woźniak, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu oraz prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, pełniący funkcję Koordynatora współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

Głównym celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obiema Uczelniami, na mocy którego określono m.in. warunki podejmowania wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, wymianę kadry, odbywanie praktyk studenckich, jak również aplikowanie o dotacje dla projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wyjazd do Uniwersytetu Mendla w Brnie był również okazją do omówienia planu działań na bieżący rok akademicki.