wstep58

W dniu 30 października 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie KLASTRA AKTYWNEJ TURYSTYKI, powołanego 24 września 2013 przez Zygmunta Berdychowskiego, m.in. w celu aktywizacji lokalnej społeczności oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu konkurencyjności i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i regionów.

Klaster Aktywnej Turystyki jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor - dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw., Prorektor ds. Nauki Rozwoju i Współpracy – doc. dr Marek Reichel, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunt Berdychowski oraz przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorstw. Jednym z głównych zadań jest realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych sprzyjających tworzeniu społeczności ludzi aktywnych. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności, omówienie kwestii związanych ze współpracą na rzecz rozwoju i turystyki, jak również przedstawienie kierunku rozwoju w 2016 roku.