wstep57W dniu 23 października 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podpisany został list intencyjny dotyczący przystąpienia i realizacji projektu mającego na celu wsparcie i wyłonienie zdolnych uczniów i studentów.

Uczelnię reprezentował Pan doc. dr Marek Reichel- Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy, Miasto Nowy Sącz-Pani Marta Mordarska-Pełnomocnik ds. społecznych i Fundację Sądecką-Pan Zygmunt Berdychowski.
Celem podpisanego listu intencyjnego jest podjęcie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu w zakresie wsparcia uczniów i studentów zdolnych, jak również zwiększenia ich szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki na ten cel przewidziane są już w 2016 r.

wstep57

(fot. sadeczanin.info)