wstep56W dniu 19 października 2015 roku, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się Seminarium naukowe pt. „Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji od podszewki – zasady obowiązujące w korporacjach”. Organizatorami spotkania było Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Podczas spotkania wykład wygłosili: Anna Ziółko – Zastępca Dyrektora personalnego ds. rekrutacji i rozwoju firmy NEWAG, Agnieszka Piechaczek – Menadżer ds. pozyskiwania kandydatów - Aleksander Mann Solutions, Angelika Szczepina – Specjalista ds. wsparcia procesu rekrutacji - Aleksander Mann Solutions.

Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej w dużych korporacjach. Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z uwarunkowaniami procesu rekrutacyjnego oraz ścieżkami awansu w przedsiębiorstwach.

Po części wykładowej, studenci, mieli okazję porozmawiać z przybyłymi gośćmi w punktach informacyjno – doradczych i uczestniczyć w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych na stanowiska, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja.