wstep53„Landscape – different view” w Czerwonym Klasztorze na Słowacji

W dniach 28.09 - 1.10.2015 odbyło się Międzynarodowe sympozjum artystyczne „Landscape – different view” (Krajobraz – różne spojrzenie), zorganizowane przez Dyrekcję Instytutu Pedagogicznego i Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia” kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Katedrę Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), w którym wzięli udział studenci i wykładowcy obydwu instytucji. Patronat nad sympozjum objęli: Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel oraz Dziekan Wydziału Edukacji UFK w Nitrze prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. Kilkudniowe artystyczne konfrontacje studentów miały miejsce w Czerwonym Klasztorze na Słowacji. Podczas sympozjum studenci zaprzyjaźnionych uczelni pracowali pod opieką wykładowców oraz uczestniczyli w warsztatach i wykładach związanych z tematem wydarzenia.

Nagrody za zestaw prac otrzymali m.in.: Mateusz Rolka - Nagroda Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu, Robert Janus - Nagroda Dziekana Wydziału Edukacji UFK w Nitrze, Klaudia Kołodziej – Nagroda Prodziekana Wydziału Edukacji UFK w Nitrze, Marcela Trebulova – Nagroda Dyrektora Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu, Veronika Suchovska – Nagroda Dyrektora Katedry Sztuki UFK w Nitrze.

Organizatorami wydarzenia ze strony PWSZ byli: Dyrektor IP doc. dr Zofia Muzyczka, opiekun Koła dr Iwona Bugajska-Bigos, a ze strony UKF w Nitrze: Prodziekan Wydziału Edukacji doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Dyrektor Katedry Sztuki PaedDr. Janka Satková, PhD. Wystawa prac prezentowana będzie w UFK w Nitrze oraz w Polsce.

Autor zdjęć: Miłosz Zając