wstep39Nagrody dla uczniów biegle znających dwa języki obce.

2 czerwca w trakcie Dnia Kultury Języka nagrodzono zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego „Duet”. W konkursie na wszystkich etapach udział wzięło około 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego. Zwycięzcy zostali wyróżnieni wyjazdami studyjnymi do Brukseli. Sponsorem nagrody jest dr Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej. Cenne nagrody ufundował także Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, za co szczególne podziękowania należą się Panu Wiesławowi Kądziołce. Wśród sponsorów nagród są też znane wydawnictwa, Longman, Macmillan, Oxford oraz MM Publications. Najlepsze szkoły zostały nagrodzone Pucharami Rektora PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka. Puchary i nagrody wręczyli: Rektor elekt, dr hab. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy, doc. dr Marek Reichel, Pan Wiesław Kądziołka oraz Filip Mossoczy, asystent Posła Siekierskiego. Koordynatorami Konkursu z ramienia IJO były mgr Jadwiga Rysiewicz i mgr Dorota Kotarba.