wstep2926 marca 2015 r. w Instytucie Ekonomicznym odbyło się LXXX Sądeckie Konwersatorium Naukowe. Interesującą prezentację na temat systemów wymiany informacji gospodarczych i finansowych przeprowadził pan Mateusz Zając – Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczej i Regionalny Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Studenci kierunków e-Administracja oraz Ekonomia mieli okazję zdobyć informacje dotyczące bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego, jako konsumenci oraz przyszli pracownicy sektora bankowego lub innej instytucji finansowej lub gospodarczej.