wstep12 copyInstytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu już po raz kolejny podjął się współpracy z Fundacją Sądecką, przygotowując Ranking „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego”.

Na potrzeby tego skomplikowanego przedsięwzięcia naukowcy z PWSZ, pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza – dyrektora Instytutu Ekonomicznego, stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane były poszczególne gminy. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskaże tegorocznego zwycięzcę.

W zespole prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza pracowali w tej edycji:

  • doc. dr Marek Reichel,
  • dr Katarzyna Peter-Bombik,
  • dr Honorata Trzcińska,
  • mgr Natalia Jaśkiewicz,
  • mgr Paweł Jurczak,
  • mgr Monika Makowiecka,
  • mgr Agnieszka Zwolenik.

Tegoroczny ranking, już szósty, został rozszerzony o powiaty gorlicki i limanowski. W sumie ocenie poddano łącznie 39 gmin. Przybyło też kategorii, w których oceniani samorządy: było ich aż pięć. Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego zwycięzcę.
W Kategorii Głównej „Uogólniona ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego za rok 2013” najlepsza była Muszyna. Dyplom odebrał burmistrz tej miejscowości Jan Golba. II miejsca przypadło Łososinie Dolnej, którą reprezentował dziś wójt Stanisław Golonka. Na III miejscu sklasyfikowano Miasto Limanowa a dyplom odebrał burmistrz Władysław Bieda.

Podczas uroczystej Gali w dniu 28 czerwca 2014 r. ogłoszono też „Samorządowca 25-lecia”. Został nim włodarz zwycięskiej Muszyny, Jan Golba. Galę uświetnili swoją obecnością samorządowcy, posłowie, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz samorządowcy.

(Informacja i fotografie dzięki uprzejmości portalu www.sadeczanin.info, fot. Janusz Bobrek)

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/podwojny-sukces-jana-golby-muszyna-tryumfuje-w-rankingu-gmin,60946#!prettyPhoto