wstep12W piątek (18 maja 2012 r.) w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się otwarcie 2-dniowego międzynarodowego spotkania specjalistów ds. edukacji przedszkolnej. Jego celem była m.in. wymiana doświadczeń, dyskusja nad koncepcją współczesnego wychowania przedszkolnego, porównanie założeń i praktycznej realizacji opieki oraz wychowania nad małym dzieckiem w Polsce i na Słowacji.

W oficjalnym otwarciu tego wydarzenia wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele PWSZ w Nowym Sączu - dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona, doc. dr Marek Reichel, dr Beata Lisowska, mgr M. Socha, mgr Marzena Kiełbasa, mgr Anna Polek, partnerskiego dla Nowego Sącza Preszowa i Uniwersytetu Preszowskiego, z którym Uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy - prof. Maria Podhájecká, a także dyrekcja przedszkoli słowackich (m.in. Rénata Gumanová) i sądeckich.

Oprócz spotkania w IP uczestnicy zwiedzili Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”, gdzie m.in. obejrzeli spektakl muzyczny w wykonaniu dzieci, a następnie poznali zabytki i historię Nowego Sącza.