wstep6W piątek (2 marca 2012 r.) w auli Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbył się otwarty wykład Wiceministra Skarbu Państwa - Rafała Baniaka. Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w swojej karierze pełnił już wiele wiele znaczących funkcji państwowych, będąc m.in. doradcą ministra pracy i polityki społecznej, wiceprezesem Rady Ministrów, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich czy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Przez wiele lat związany z obszarem szeroko rozumianej ekonomii, polityki społecznej i finansów, w grudnia 2011 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i temu właśnie obszarowi zainteresowań poświęcił swój wykład w PWSZ, zatytułowany „Główne obszary działań Ministra Skarbu Państwa i założenia Planu Prywatyzacji na lata 2012-2013”, a wysłuchali go studenci PWSZ, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak również przedstawiciele władz Uczelni (Prorektor ds. studenckich i kształcenia Janusz Pater), dyrekcja (Tadeusz Kudłacz i Honorata Trzcińska) oraz wykładowcy Instytutu Ekonomicznego.