ZAPRASZAMY na Dzień Otwarty

w Instytucie Pedagogicznym ul. Chruślicka 6.

w piątek 11 czerwca 2021 r. w godz. 10.00–17.00

Godzina zajęć

Przedmiot

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

10.00 – 12.20

Rysunek

Instytut Pedagogiczny

II piętro - sala 205

prof. dr hab.

Grzegorz Sztwiertnia

10.00 – 12.00

Warsztaty fotograficzne

Galeria EA

Al. Wolności 40

II piętro

dr Andrzej Naściszewski

12.00 – 15.00

Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 23

dr Katarzyna Hnat

12.45 – 15.00

Rzeźba

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 25

prof. dr hab.

Andrzej Szarek

15.30 – 17.00

Grafika

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 21

mgr Agata Rolka

16.00 – 17.00

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 26

mgr Agnieszka Józefów

 Więcej szczegółów pod numerem tel. 18 5475606 lub 18 4414503

 

ip dzień otwarty 11.06.2021 grafika 1400