30 marca 2016 roku w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach drugiego etapu Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego DUET. Już po raz szósty główną ideą konkursu organizowanego przez IJO jest rozbudzanie w uczniach zainteresowania językami obcymi, doskonalenie kompetencji językowych oraz możliwość zweryfikowania własnych umiejętności.

Łącznie w dwóch etapach wzięło udział ponad 600 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w szkołach. Uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka obcego (rosyjski, francuski, niemiecki).

W drugim etapie konkursu, zorganizowanym w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, uczniowie zmagali się z testami językowymi ułożonymi przez wykładowców IJO.

Zwycięzcy drugiego etapu konkursu wezmą udział w jego ostatniej części, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w siedzibie IJO. Ten etap konkursu ma formę egzaminu ustnego z danych języków – jego celem jest sprawdzenie umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w językach obcych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.