Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
uprzejmie informuje, że

23.INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

odbędzie się

9 października 2020 r. o godz. 11:00

w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy przy Al. Wolności 40 w Nowym Sączu

Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, uroczystość będzie miała charakter zamknięty.

Serdecznie zapraszam do udziału w Inauguracji Roku Akademickiego za pośrednictwem transmisji on-line, która zostanie udostępniona na stronie głównej PWSZ w Nowym Sączu www.pwsz-ns.edu.pl. W związku z ograniczoną liczbą miejsc z powodu sytuacji epidemiologicznej, wstęp na uroczystość możliwy będzie wyłącznie za okazaniem imiennego zaproszenia. Msza Święta w intencji Pracowników i Studentów Uczelni odbędzie się 8 października 2020 r. o godz. 18:00 w Kościele Św. Kazimierza, przy ul. Kościuszki 13 w Nowym Sączu.

Program uroczystości:

  • HYMN PAŃSTWOWY
  • Przemówienie dra hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ— JM Rektora
  • Immatrykulacja
  • GAUDEAMUS IGITUR
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej
  • Wykład inauguracyjny dra hab. n. med. Stanisława Rumiana, prof. PWSZ
  • GAUDE MATER POLONIA