Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
uprzejmie zapraszają na XXV sesję popularnonaukową pod hasłem „Szanse i wyzwania polskiej gospodarki”,
której celem jest propagowanie myśli ekonomicznej.

17 marca 2020 r., od godz. 9.00 w Nowym Sączu, aula PWSZ al. Wolności 40

 

Sesje popularnonaukowe organizowane w naszej szkole odbywają się cyklicznie od 25 lat. Są ważnym wydarzeniem, które na stałe wpisało się w mapę edukacyjno-kulturalną miasta Nowego Sącza. Stanowią one istotne dla uczniów i środowiska lokalnego dydaktyczne i naukowe przedsięwzięcie. W tegorocznej sesji uczestniczyć będą wykładowcy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz lokalni przedsiębiorcy.

Sesja odbędzie się w formie panelu dyskusyjnego, w następujących grupach tematycznych:

1.Panel ekonomiczny od 9.00-11.00
„Co zrobić, by Polska była atrakcyjnym pracodawcą - szanse i wyzwania”

Przerwa kawowa

2.Panel turystyczny 11.30- 13.30
”Turystyka narzędziem promocji kraju-jak zachęcić do przyjazdu”