Kontakty Uczelni z partnerami krajowymi i zagranicznymi

PWSZ w Nowym Sączu od początku swego istnienia widzi potrzebę współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi uczelniami wyższymi, wyższymi szkołami zawodowymi; krajowymi, jak i zagranicznymi, różnymi instytucjami czy władzami samorządowymi. Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy m.in. z krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Wychowania Fizycznego, Politechniką Krakowską oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym. Głównym celem zawartych umów jest możliwość kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

PWSZ w Nowym Sączu współpracuje również z uczelniami zagranicznymi na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Rosji, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Turcji, Norwegii i Danii. Z uczelniami w tych krajach utrzymywane są bliskie kontakty poprzez: wymianę kadry i studentów (szczególnie w ramach programu LLP Erasmus), organizację wspólnych konferencji naukowych, warsztatów, publikacje naukowe i inne przedsięwzięcia.

Głównym celem współpracy z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami oraz firmami w środowisku lokalnym jest umożliwienie studentom odbywania praktyk oraz zdobywania materiałów, danych oraz przeprowadzania badań niezbędnych do opracowywania prac dyplomowych, pracy kół naukowych, uzyskiwania wsparcia finansowego, wspólnych projektów, przedsięwzięć i wielu innych działań.

Bieżąca współpraca z przedsiębiorcami i zakładami pracy jest realizowana bezpośrednio przez Instytuty. Może mieć ona formę realizacji prac dyplomowych wynikających z zapotrzebowania instytucji, doposażania laboratoriów, sponsorowania różnych wydarzeń w uczelni, udostępniania oprogramowania czy bezpłatnego udostępniania sal itp.

Współpraca krajowa

Uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza (2007)
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (2017)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2002)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000)
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2000)
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2001)
 • Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (2011)
 • Politechnika Krakowska (2000)
 • Politechnika Rzeszowska (2016)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu (2015)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (2011)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (2015)
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (2015)

Instytucje:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej (2013)
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu (2004)
 • Centrum Medyczne UNO-MED (2016)
 • Centrum Rehabilitacji TUKAN (2016)
 • Centrum Wikliniarstwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem (2010)
 • Delta Controls (2013)
 • Dunajec Sp. z o.o. (2017)
 • EKOCONSULTANT (2015)
 • Emiter Spółka Jawna – Stanisław Bieda, Piotr Lis (2018)
 • Europejski Instytut Edukacji Informatycznej (2008)
 • FAKRO Sp. z o.o. (2016)
 • FCA Poland S.A. Fiat Chrysler Automobiles (2016)
 • Fundacja ICAM Jezuici
 • Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie (2007)
 • Fundacja TARCZA (2017)
 • Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie, Centrum Operacyjne w Nowym Sączu (2016)
 • Fundacja Rozwoju Sądecczyzny (2016)
 • Fundacja Sądecka (2009)
 • GINT w Nowym Sączu „Nauka języków obcych przez Internet” (2008)
 • Gmina Chełmiec (2017)
 • Gmina Krynica-Zdrój (2019)
 • Gmina Łabowa (2007)
 • Hewalex Sp. z o. o. (2013)
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (2003)
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (2016)
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (2017)
 • Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (2015)
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu (2017)
 • Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu (2009)
 • Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu (2020)
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo Sp z o.o. (2021)
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie (2014)
 • Magnificat Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptoacyjno-Misyjny
 • Małopolska Organizacja Turystyczna (2012)
 • Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie (2005, 2016)
 • MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu (2011)
 • Miasto Nowy Sącz (2019)
 • Miejski Klub Sportowy "Sandecja" w Nowym Sączu (2017)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2012)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu (2005) (2019)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu (2016)
 • Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” (2013)
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (2008)
 • NEWAG S.A. (2013)
 • NOVA Sp. z o.o. (2015)
 • Nowosądecka Izba Turystyczna (2009)
 • Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu (2015)
 • NZOZ "KELLES" w Nowym Sączu (2020)
 • OBR-ERG Sp. z o.o. w Jaśle (2018)
 • Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu (2019)
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski (2017)
 • PBM Południe SA (2018)
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu (2013)
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Muszynie (2015)
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie (2015)
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu (2017)
 • Popradzki Park Krajobrazowy (2002)
 • Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień Monar
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu (2011)
 • Radio RDN Małopolska (2013)
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Nowym Sączu (2002)
 • Satel Sp z o.o. (2013)
 • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (2017)
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (2004)
 • Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (2005)
 • Sądecki Urząd Pracy (2011)
 • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. (2017)
 • SOLGRO (2013)
 • Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin
 • Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu (2017)
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski (2011)
 • Stowarzyszenie HUMANEO (2018)
 • Stowarzyszenie "Razem dla kultury" (2016)
 • Stowarzyszenie Visegrad Maraton RytrO (2010)
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KLUB SĄDECKI (2000)
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu (2016)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej (2020)
 • Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. (2019)
 • VITBERG Jacek Sikora (2016)
 • Wiśniowski Sp. z o. o. S.K.A. (2013)
 • Województwo Małopolskie (2021)
 • Zakład Karny w Nowym Sączu (2013)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Nowym Sączu (2016)
 • Zarząd Powiatu Nowosądeckiego (2001)
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (2011)
 • Związek Banków Polskich (2012)
 • Związek Strzelecki "Strzelec" (2017)

Patronat PWSZ

PWSZ obejmuje patronatem następujące szkoły ponadgimnazjalne:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów J. Piłsudskiego w Limanowej (2011)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu (2013)
 • IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Św. Kingi w Nowym Sączu (2018)
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach (2008)
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu (2002)
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu (2008)
 • Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku (2008)
 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach (2008)
 • Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej (2008)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu (2006)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (2008)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju (2008)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (2014)
 • Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej (2008)
 • Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu (2008)
 • Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach (2011)
 • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku (2005)
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie (2008)
 • Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (2016)
 • Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu (2019)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (2019)

PWSZ wspiera proces kształcenia w następujących szkołach:

 • Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (2013)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu (2016)
 • Zespół Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku (2016)
 • Szkoła Podstawowa w Rdziostowie (2018)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (2019)

Współpraca zagraniczna

 • Centrum Poloniusz Pegaz (Serbia i Czarnogóra, 2006)
 • Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury, Nauki i Gospodarki DAGOR (Serbia i Czarnogóra, 2006)
 • Josip Juraj Strossmayer Uniwersytet w Osijek (Chorwacja, 2007)
 • Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina, 2013)
 • Narodowy Uniwersytet w Kijowie (Ukraina, 2014)
 • Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie (Ukraina, 2015)
 • Sankt-Petersburski Uniwersytet Architektury i Budownictwa (Rosja, 2002)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja (Ukraina, 2011)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka (Ukraina, 2013)
 • Tulski Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja, 2014)
 • Uniwersytet Mendla w Brnie (Republika Czeska, 2015)
 • Uniwersytet Narvik (Norwegia, 2006)
 • Uniwersytet Narodowy w Zaporożu (Ukraina, 2016)
 • Uniwersytet Narodowy im. T.Szewczenko w Ługańsku (Ukraina, 2013)
 • Uniwersytet Podstawowy Shanxi (Chiny, 2012)
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja, 2004)
 • Uniwersytet Sprawy Celnej i Finansów (Ukraina, 2017)
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja, 2006)
 • Uniwersytet w Pecz (Węgry, 2007)
 • Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala w Ługańsku (Ukraiński, 2013)
 • Wydział Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia, 2015)

Współpraca zagraniczna w ramach programu Erasmus+

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, (Belgia), 2019
 • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bułgaria), 2018
 • Jihoceska Univerzita, Ceske Budejovice (Czechy), 2011
 • Ostravska Univerzita (Czechy), 2011
 • Technical University of Liberec (Czechy), 2011
 • Mendel University in Brno (Czechy), 2018
 • VIA University College (Dania), 2012
 • University of Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), 2017
 • University of Cordoba (Hiszpania), 2012
 • University of Coruna (Hiszpania), 2019
 • Istrian University of Applied Sciences (Chorwacja), 2014
 • The Limoges Computer Sciences Engineering School (Francja), 2007
 • Toulouse Catholic University (Francja), 2016
 • Baltic International Academy (Łotwa), 2017
 • Ventspils University College (Łotwa), 2013
 • Goce Delcev University (Macedonia), 2017
 • Hochschule Zittau/Görlitz (Niemcy), 2007
 • Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Niemcy), 2010
 • Westfalische Wilhelms-Universitaet Münster (Niemcy), 2010
 • University of Narvik (Norwegia), 2007
 • Politechnic Institute of Braganca (Portugalia), 2015
 • Vasile Alecsandri University of Bacau (Rumunia), 2016
 • University Politehnica of Bucharest (Rumunia), 2018
 • Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Słowacja), 2014
 • Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja), 2007
 • The Catholic University in Ruzomberok (Słowacja), 2010
 • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Słowacja), 2009
 • Agri Ibrahim Cecen Universitesi (Turcja), 2011
 • Ahi Evran University (Turcja), 2013
 • Gazi Universitesi, Ankara (Turcja), 2012
 • Istanbul Kavram Vocational School (Turcja), 2013
 • Karabuk University (Turcja), 2018
 • Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), 2014
 • Sakarya University (Turcja), 2008
 • T.C. Ankara Haci Bayram Veli University (Turcja), 2019
 • Uludag Universitesi (Turcja), 2014
 • University of Pecs (Węgry), 2009
 • University of Szeged (Węgry), 2013
 • Tomori Pal College (Węgry), 2009
 • Uniwersytet w Weronie (Włochy), 2009
 • Uniwersytet Sannio w Benevento (Włochy), 2017
 • Uniwersytet Niccolo Cusano w Rzymie (Włochy), 2017
 • TRE Uniwersytet w Rzymie (Włochy), 2019