Skład Senatu VI Kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (1.09.2020 – 31.08.2024)

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 1-5 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w skład Senatu wchodzą:

Przewodniczący Senatu

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – Rektor

Członkowie Senatu wybrani:

1) z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy:

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ – Instytut Pedagogiczny

dr Piotr Czech – Instytut Kultury Fizycznej

dr Jarosław Giza – Instytut Języków Obcych

dr hab. inż. Renata Francik, prof. PWSZ – Instytut Zdrowia

dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – Instytut Techniczny

dr Tomasz Nesterak – Instytut Pedagogiczny

dr Dorota Ogonowska – Instytut Zdrowia

dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny

dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ – Instytut Kultury Fizycznej

dr Honorata Trzcińska – Instytut Ekonomiczny

dr Tomasz Zacłona – Instytut Ekonomiczny

dr Grzegorz Ziętala – Instytut Języków Obcych

2) z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

mgr Judyta Witowska – Instytut Ekonomiczny

mgr Anna Cetnarowska – Instytut Języków Obcych

mgr Iwona Szewczyk – Instytut Kultury Fizycznej

mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Instytut Zdrowia

3) z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Halina Marcisz – Kwestor

mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki

4) z grupy studentów:

Maciej Golonka – Instytut Kultury Fizycznej

Aleksandra Gorczowska – Instytut Pedagogiczny

Alicja Rybska – Instytut Języków Obcych

Jolanta Rybska – Instytut Ekonomiczny

Monika Twardowska – Instytut Techniczny

Zgodnie z § 19 ust. 4 i 5 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w posiedzeniach Senatu, bez prawa do głosowania, uczestniczą:


1) członkowie Kolegium Rektora:

dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

mgr inż. Rafał Góra – Kanclerz

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego

dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ – Dyrektor Instytutu Zdrowia

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

dr Robert Rogowski – Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr inż. Witold Bodziony - Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej2) przedstawiciel związków zawodowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

dr Renata Żabecka–Chowaniec

3) stali goście zaproszeni:

mgr inż. Janusz Komurkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni