Skład Senatu VI Kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

(1.09.2020 – 31.08.2024)

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 1-5 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w skład Senatu wchodzą:

Przewodniczący Senatu

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – Rektor

Członkowie Senatu wybrani:

1) z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy:

 • dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ – Instytut Pedagogiczny
 • dr Piotr Czech – Instytut Kultury Fizycznej
 • dr Jarosław Giza – Instytut Języków Obcych
 • dr hab. inż. Renata Francik, prof. PWSZ – Instytut Zdrowia
 • dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – Instytut Techniczny
 • dr Tomasz Nesterak – Instytut Pedagogiczny
 • dr Dorota Ogonowska – Instytut Zdrowia
 • dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. PWSZ – Instytut Techniczny
 • dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ – Instytut Kultury Fizycznej
 • dr Honorata Trzcińska – Instytut Ekonomiczny
 • dr Tomasz Zacłona – Instytut Ekonomiczny
 • dr Grzegorz Ziętala – Instytut Języków Obcych

2) z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • mgr Judyta Witowska – Instytut Ekonomiczny
 • mgr Anna Cetnarowska – Instytut Języków Obcych
 • mgr Iwona Szewczyk – Instytut Kultury Fizycznej
 • mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Instytut Zdrowia

3) z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Halina Marcisz – Kwestor
 • mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki

4) z grupy studentów:

 • Maciej Golonka – Instytut Kultury Fizycznej
 • Klaudia Czajka – Instytut Zdrowia
 • Alicja Rybska – Instytut Języków Obcych
 • Krystian Krajewski – Instytut Ekonomiczny
 • Monika Twardowska – Instytut Techniczny

Zgodnie z § 19 ust. 4 i 5 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w posiedzeniach Senatu, bez prawa do głosowania, uczestniczą:


1) członkowie Kolegium Rektora:

 • dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 • mgr inż. Rafał Góra – Kanclerz

 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
 • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego
 • dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ – Dyrektor Instytutu Zdrowia
 • dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego
 • dr Robert Rogowski – Dyrektor Instytutu Języków Obcych
 • dr inż. Witold Bodziony - Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej2) przedstawiciel związków zawodowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

dr Renata Żabecka–Chowaniec

3) stali goście zaproszeni:

mgr inż. Janusz Komurkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni