Skład Rady Uczelni II Kadencji

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu