Zostań w domu

Komunikat z dnia 24 kwietnia 2020 r.

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 nadal obowiązuje całą społeczność uczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu nadzwyczajny tryb pracy określony w wydanych dotychczas komunikatach.

Zawieszenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopniach oraz na jednolitych studiach magisterskich zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r.