NADAL ZOSTAŃCIE W DOMU !!!

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym w dniu 9 kwietnia 2020 r. komunikatem Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedłużenia wszystkich regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii, informuje się, iż w PWSZ w Nowym Sączu w okresie do 26 kwietnia 2020 r.:

  1. zawiesza się kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, a nauczyciele akademiccy zobligowani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe należy realizować zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
  3. wszystkie pozostałe ograniczenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa COVID-19, wynikające z poprzednich komunikatów i zarządzeń rektora, pozostają w mocy;
  4. przypomina się, że:
  • od 16 kwietnia obowiązuje noszenie maseczek w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, na ulicy. Maseczki jednorazowego użytku oraz rękawiczki noszone prze osoby zdrowe, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane,
  • wszystkie sprawy, zarówno pracownicy Uczelni, studenci jak i interesanci zewnętrzni, powinni załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną przesyłając korespondencję na adres e-mailowy odpowiednich jednostek organizacyjnych lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w wyjątkowych sytuacjach losowych,  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,  Kanclerz może wrazić zgodę na przyjęcie interesanta we wtorek lub czwartek w godz. od 9.00 - 14.00, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wpisaniem się do książki wejść.

Informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Uczelni należy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.