ZOSTAŃCIE W DOMU !!!

Szanowni Państwo, w związku z:

  1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.poz.511); 2)
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U., poz.522)

informuje się, iż w PWSZ w Nowym Sączu w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.:

  1. zawiesza się kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, a nauczyciele akademiccy zobligowani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych z
  2. wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  3. organy kolegialne uczelni: Senat i Rada Uczelni oraz organy kolegialne Samorządu Studenckiego podejmują uchwały niezbędne dla zapewnienia
  4. ciągłości funkcjonowania Uczelni w trybie głosowania elektronicznego;
  • zawiesza się wszelkie procedury wyborcze do organów Uczelni;
  • ogranicza się obowiązek świadczenia pracy w siedzibie Uczelni przez pracowników niebędących nauczycielami z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. Oznacza to że:

wszystkie sprawy, zarówno pracownicy Uczelni, studenci jak i interesanci zewnętrzni, powinni załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną przesyłając korespondencję na adres e-mailowy odpowiednich jednostek organizacyjnych lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w wyjątkowych sytuacjach losowych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, Kanclerz może wrazić zgodę na przyjęcie interesanta we wtorek lub czwartek w godz. od 9.00 - 14.00, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wpisaniem się do książki wejść.

Informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Uczelni należy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.