Komunikat dotyczący funkcjonowania Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku:

  1. Zaleca się wszystkim mieszkańcom Domu Studenta, którzy mają taką możliwość, opuszczenie akademika i udanie się do miejsc swojego stałego pobytu.
  2. Osoba mieszkająca w Domu Studenta, która zamierza okresowo opuścić zajmowane miejsce lub pokój, pozostawiając swoje prywatne rzeczy, może to zrobić bez załatwiania formalności związanych z wykwaterowaniem i rozliczaniem dotychczasowego pobytu. W takiej sytuacji wystarczy w momencie opuszczania DS zgłosić ten fakt w recepcji.
  3. Władze Uczelni określą w najbliższym możliwym czasie wysokość i zasady udzielania częściowych zniżek w opłatach za korzystanie z Domu Studenta obejmujących okres nieobecności w Domu Studenta wynikający z faktu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Informacja w tym przedmiocie zostanie opublikowana na stronie internetowej PWSZ.
  4. W okresie od 12.03.2020 r. do odwołania na terenie Domu Studenta obowiązuje:
  •  całkowity zakaz odwiedzin osób z zewnątrz,
  •  zakaz kwaterowania nowych osób.
  1. Osoby, które pozostaną w Domu Studenta w okresie przerwy wynikającej z zawieszenia zajęć dydaktycznych, będą zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego w Domu Studenta regulaminu oraz wszelkich decyzji i zaleceń władz Uczelni, kierownika DS, a także innych właściwych organów.
  2. Informacje dotyczące terminów i zasad powrotu do Domu Studenta oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem DS w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej PWSZ.

Kierownik Domu Studenta
Roman Sławecki

Nowy Sącz, 2020-03-17