20 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W tym dniu oprócz spraw zawartych w porządku obrad atmosferę w Uczelni zdominował świąteczny nastrój i życzenia kierowane do członków Senatu, Rady Uczelni oraz przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

senat wigilia 20.12
 

 

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie władz Uczelni z nowym prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, Prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Marek Reichel, Prorektor ds. studenckich i kształcenia – dr Halina Potok oraz Kanclerz – Zbigniew Gorgosz.

Samorząd studencki reprezentowali:

Aleksandra Lang – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Michał Kowalczyk – I Zastępca Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Daniel Chrobak - II Zastępca Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Paulina Bachula – Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Wizyta przedstawicieli URSS przebiegała w miłej atmosferze i służyło omówieniu bieżących spraw związanych z działalnością samorządu studenckiego.

Władze PWSZ w Nowym Sączu pogratulowały studentom pełnionych funkcji.

 

 

W dniach od 29 listopada do 6 grudnia w Instytucie Pedagogicznym odbyła się zbiórka mikołajkowa pod hasłem "Zostań Świętym Mikołajem", zorganizowana przez Koło Naukowe Pedagogów. Do akcji włączyli się studenci naszego Instytutu wraz z wykładowcami. Wśród mikołajkowych upominków znalazły się: maskotki, gry planszowe i zabawki, przybory szkolne, klocki, słodycze i książeczki. Zebrane dary przeznaczone zostały do Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

 img 20191205 152256 1

img 20191205 152220

img 20191205 152232

fb img 1575968236132

W dniach 4–6 grudnia 2019 r. odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla rozwoju miast, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum – zorganizowane pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza składało się z dwóch części. Pierwszą, poświęconą prezentacji przygotowanych referatów, otwierało wystąpienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza nt. bieżących wyzwań rozwojowych i inwestycyjnych Miasta. W dalszej części wygłoszone zostały 24 referaty w danych obszarach tematycznych:

1) Wyzwania społeczne w zmieniającym się świecie

2) Potencjał innowacyjny polskich miast i regionów

3) Trendy w rozwoju procesów urbanizacyjnych, miasta przyszłości

4) Społeczne i gospodarcze następstwa zmian klimatycznych

5) Sport, turystyka, zdrowie

Sesje naukowe prowadzone były przez wykładowców Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: dr Iwonę Gawron, dr Anetę Oleksy-Gębczyk, dr Jarosława Handzla, dr Marka Reichela, dr Tomasza Zacłonę.

W murach Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu gościło 24 studentów reprezentujących 6 Uczelni zewnętrznych:

· Uniwersytet Szczeciński

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

· Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza

· Politechnikę Warszawską

· Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu

· Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie

Ostatnia sesja plenarna dzięki gościnności Włodarzy Miasta została przeprowadzona w Sali Ratuszowej w Nowym Sączu. Po zakończeniu pierwszej części Sympozjum wszyscy uczestnicy wspólnie udali się do Muszyny, gdzie odbyła się część druga spotkania o charakterze turystyczno-integracyjnym.

W dniu 5 grudnia Studenci wraz z opiekunami kół naukowych - organizatorów Sympozjum, wzięli udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – dr Janem Golbą. Tematem spotkania, które odbyło się w urokliwym Dworze Starostów Muszyńskich, był: wpływu władz miasta na kształtowanie i utrzymanie ruchu turystycznego Muszyny.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Słuchaczom, którzy swoją obecnością uświetnili tak ważne dla Uczelni wydarzenie.

Już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym ogólnopolskim sympozjum kół naukowych, organizowanym w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu w 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.

Program Sympozjum

W dniu 05.12.1019 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład pt.: „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja - Wartości”, wygłoszony w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego przez Pana Piotra Kamińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu. Wykład został zrealizowany dzięki współpracy PWSZ ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.
Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych, szczególnie kierunku ekonomia, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz kierunku e-administracja. W wykładzie uczestniczyło ok. 120 osób. Zagadnienia poruszone na wykładzie dotyczyły bankowości spółdzielczej w Polsce, a szczególnie połączenia przeszłości z przyszłością w kontekście długich tradycji w działalności banków spółdzielczych oraz różnorodnych wyzwań stojących przed rozwojem tego typu instytucji. Ponadto wykład obejmował charakterystykę trzech podstawowych rodzajów instytucji działających w sektorze bankowym: banków spółdzielczych, banków komercyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).


W dniach 5-6 grudnia w Instytucie Pedagogicznym odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych na temat „Potrzeby współczesnego dzieciństwa”.

W konferencji brali udział studenci koła naukowego z Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie wraz z panią prodziekan Wydziału Pedagogicznego doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. i opiekunem koła Mgr. Hedviga Hafičová, PhD.. Przyjechali do nas także studenci z Uniwersytetu Opolskiego z opiekunem koła dr Anną Malec. Organizatorem konferencji naukowo-metodycznej było KNP funkcjonujące w IP.

Konferencję rozpoczęła, dr hab. Zdzisława Zacłona Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, która powitała gości i wprowadziła w tematykę konferencji.

W tym dniu studenci wzięli udział w warsztatach pt. Aktywne formy terapeutyczne i stymulujące. Przygotowały je i prowadziły studentki - członkowie Koła Naukowego Pedagogów z IP PWSZ w Nowym Sączu. W tej części konferencji wykorzystano: metodę masażyków relaksacyjnych Marty Bogdanowicz, metodę Rudolfa Labana oraz gry aktywizujące.

6 grudnia był dniem, w którym prezentowane były wybrane przez nas obszary problematyki związanej bezpośrednio z tematem konferencji. Wygłosiły je następujące osoby:

dr Joanna Jachimowicz - dr hab. prof. PWSZ Zdzisława Zacłona
Wartości przekazywane w rodzinie dzieciom w wieku przedszkolnym

Dominika Piznal - Katarzyna Rzeczkowska - Julia Zeprzałka - Kamila Krzykowska

Dzieciństwo w czasach współczesnych a potrzeba zabawy w procesie wychowania

Michal Sivák

Výchova a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím

Małgorzata Zając – Natalia Włodyka

Potrzeby dziecka i dzieciństwa we współczesnym świecie

Janka Iľkovičová - Ivana Smandrová

Využitie myšlienkových máp na 1. stupni ZŠ

Aleksandra Wojtas

Wieloaspektowość muzykoterapii

Peter Vatraľ - Mária Čabalová

Efektívne návyky rozvoja osobnosti učiteľa

Oliwia Król – Sabina Owsianka

Kult idealnej sylwetki

Barbora Balogová - Júlia Janičová

Diagnostika detskej kresby v prevencii sexuálneho zneužívania

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów oraz wspólne zdjęcia.

 

 

Patrycja Słaby Wicemistrzynią Świata Seniorek w Bikini Fitness!

Mistrzostwa odbyły się w miniony weekend (29.11-01.12) w Bratysławie. Naszą studentkę dzielił od pierwszego miejsca tylko jeden punkt, który przypadł reprezentantce gospodarzy. ,,Największy sukces! To srebro cieszy mnie bardziej, niż jakiekolwiek wcześniej zdobyte złoto" - podzieliła się z fanami na swojej stronie internetowej.

Tegoroczny sezon to pasmo sportowych sukcesów Pani Patrycji. We wrześniu na Arnold Classic Europe zdobyła złoto w kategorii seniorek i srebro w kategorii juniorek. Pod koniec października br. obroniła wywalczony rok wcześniej tytuł Mistrzyni Polski w kategorii sportów sylwetkowych Bikini Fitness. 17-18 listopada br. sięgnęła po dwa złote medale na IFBB Diamond Cup Rome, a pięć dni temu po brązowy medal na Mistrzostwach Świata w sportach sylwetkowych i kulturystyce, które odbyły się w Hiszpanii.

Pani Patrycjo serdecznie gratulujemy!

 

Już po raz szósty, w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odbyła się konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka.

Tym razem tematem przewodnim było wsparcie aktywizacji zawodowej poprzez sport.

Wydarzenie otworzył prof. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wykład inaugurujący konferencję, pt. „Niemożliwe nie istnieje” wygłosił Przemysław Świercz – Kapitan Reprezentacji Polski w Amp Futbolu.

Wśród wielu ciekawych prelekcji, znaczącym wydarzeniem była debata z udziałem Euzebiusza Smolarka, Reprezentanta Polski w piłce nożnej pt. “Sport – droga do sukcesu”.

W konferencji udział wzięło ponad 250 uczestników. Poza prelekcjami i debatami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, było umożliwienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, a tym samym podniesienie ich szans na znalezienie odpowiedniej pracy, praktyki czy stażu.

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji były Targi Pracy oraz Strefa Doradztwa Zawodowego, gdzie uczestnicy mieli możliwość zweryfikować swoje CV, dowiedzieć się jak poprawnie napisać list motywacyjny, poznać najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy, a także omówić przebieg i etapy rozmowy kwalifikacyjnej.

W drodze do Łodzi w ramach krótkiej przerwy w podróży wstąpiliśmy do Rezerwatu Przyrody „Niebieskie Źródła” położonego nieopodal Zalewu Sulejowskiego oraz Łódzkiej Palmiarni, uważanej za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Nie mogło także zabraknąć wieczornego spaceru po ul. Piotrkowskiej.

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie ORION mają zaszczyt i przyjemność realizować wspólnie na VIII edycję projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej edycji chcemy pomóc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. Do dnia dzisiejszego wzięło w nim udział około 4 tysięcy uczestników. W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano dwa wykłady: jeden na terenie WSB-NLU a drugi na terenie PWSZ. Drugim etapem projektu będą zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywać będą strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Na zakończenie projektu przewidziano konferencję podsumowującą, na której wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.

0001 

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie:

etap 1) zgłoszenie szkoły chęci przystąpienia do projektu (wypełniony załacznik 1 - patrz sekcja dokumenty*)

etap 2) zgłoszenie elektroniczne kandydata w systemie CloudA

etap 3) wydrukowanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu w wersji papierowej i złożenie jej na pierwszym wykładzie (wypełniony załącznik 2 - patrz sekcja dokumenty)

etap 4) logowanie do systemu CLoudA po uzyskaniu haseł dostępowych (będą wysyłane na dzień przed inauguracją projektu tj. 7.12.2019)

*jeżeli Twoja szkoła nie przystąpiła jeszcze do projektu a Jesteś zainteresowany/na uczestnictwem w nim poproś Dyrektora swojej szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot związany z przedsiębiorczością o dołączenie do nas.

 

Harmonogram

Harmonogram VIII edycji projektu:

24.11 – 04.12 2019 - rejestracja uczestników

05-06.12.2019 - nadanie haseł dostępowych do platformy Cloud Academy

07.12.2019 - wykład inauguracyjny w WSB-NLU*

11.01.2020 - wykład w PWSZ

15.01.2020 - konkurs realizowany w formule Hekatonu

18.02.2020 - konferencja podsumowująca projekt

 

Harmonogram konkursu HEKATON:

09:00 – 9:30 – networking (sprawdzenie obecności, zapoznanie się z wystawcami, wybór stanowisk itp.)

9:30 – 9:45 – prezentacja tematyki zadania (aula główna C010)

9:45 – 10:30 – krótka prezentacja wystawców (aula główna C010)

10:30 – 15:00 – realizacja zadania

15:00 – 16:00 – prezentacja wypracowanych koncepcji

16:00 – 16:15 – zakończenie Hekatonu oraz złożenie stworzonych koncepcji w Biurze Projektów

*Inauguracja projektu wraz z wykładem inauguracyjnym odbędzie się w siedzibie WSB-NLU (Nowy Sącz, ul. Zielona 27, budynek C) w dniu 7 grudnia 2019 roku o godz. 11:00. Po inauguracji uczestnicy projektu otrzymają szczegółowy harmonogram VIII edycji „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”

 

Więcej informacji

W dniu 26.11.2019 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące uczestnictwo studentów w XXIX Forum Ekonomicznym i Festiwalu Biegowym, którego szczególnymi uczestnikami byli: Pani Paulina Guzowska – Koordynator Programu Praktyk Forum Ekonomicznego z ISW w Warszawie, mgr Monika Makowiecka – Koordynator Praktyk Forum PWSZ oraz licznie zgromadzeni studenci.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom zaświadczenia oraz wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w przygotowanie tegorocznego przedsięwzięcia. Wizycie towarzyszyły wzajemne podziękowania za dotychczasową współpracę przy organizacji konferencji.