W dniach 06-07.12.2019 roku Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Akademickie Biuro Karier zorganizowało wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Krakowa dla studentów PWSZ w Nowym Sączu, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pn. „Komunikacja i budowanie relacji w grupie”.

Poprzez udział w szkoleniu, studenci PWSZ w Nowym Sączu nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w grupie, w tym problematykę funkcjonowania grupy i nawiązywania wzajemnych relacji. Udział w szkoleniu miał również wpływ na kształtowanie postaw współdziałania oraz elastycznej i otwartej komunikacji. Szkolenie w formie warsztatów poprowadzili trenerzy z Akademickiego Biura Karier.

W ramach wyjazdu organizatorzy zaplanowali dla uczestników szkolenia dodatkową atrakcję, jaką było wyjście do Teatru Starego na spektakl pt. „Pierwiastek z minus jeden” autorstwa Mariana Hemara w reżyserii Agnieszki Mandat.

Szkolenie zostało sfinansowane z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu.

 

W ramach cyklu „wykładów otwartych”, organizowanych przez Instytutu Ekonomiczny, w dniu 16.01.2020 roku odbyła się prelekcja prof. dr hab. Jerzego Hausnera, znanego polskiego ekonomisty, byłego Wicepremiera, nt. „Sytuacja i perspektywy polskiej gospodarki”. W spotkaniu udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. samorządowcy i przedstawiciele biznesu jak również studenci wraz z pracownikami PWSZ.

Wykład stanowił kompleksową analizę sytuacji jak i prognoz dotyczących polskiej gospodarki, w oparciu o badania prowadzone przez zespół ekspertów z Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem Profesora Hausnera.

Wskazując i wyjaśniając wyzwania, które stoją w najbliższym czasie przed polską gospodarką Profesor jednocześnie przedstawiał możliwe rozwiązania. Mówił m.in. o tym, że w Polsce przyspiesza spowolnienie gospodarcze i że zgodnie z ich przewidywaniami uruchomienie dodatkowej stymulacji fiskalnej w roku 2019 nie powstrzymało tego spowolnienia. Mówił także, że powodem do niepokoju jest teraz silne przyspieszenie inflacyjne i z drugiej strony wyhamowanie wzrostu zatrudnienia, pomimo wciąż wysokiej dynamiki wzrostu. Zdaniem Profesora Hausnera zasadniczy problem polityki gospodarczej sprowadza się obecnie do tego, kiedy i na jakim poziomie wystąpi punkt zwrotny cyklu. Prognozy kierowanego przez Niego zespołu, wskazują z dużą dozą niepewności na II połowę 2020 roku.

Podsumowując swoje wystąpienie wskazujące na liczne wyzwania, które stoją przed polską gospodarką Profesor podkreślił, iż nie należy się bać przedstawionych prognoz, ale właściwie do nich przygotować i być czujnym by nie przegapić punktu zwrotnego, bo od tego momentu będzie już tylko lepiej, a spadek jak i wzrost gospodarczy to naturalna rzecz w gospodarce będąca efektem cyklów koniunkturalnych.

 
 

Forum Europa-Ukraina (4-5 luty) składać się będzie z paneli dyskusyjnych dotyczących polityki wewnętrznej Ukrainy oraz jej relacji międzynarodowych. Poruszone tematy obracać się będą wokół potencjału gospodarczego państwa, możliwości modernizacji oraz dróg nawiązania współpracy.

Forum Słowackie również skupi się na budowaniu dobrych relacji z naszymi sąsiadami. W jego ramach omówione zostaną kwestie warunków geopolitycznych Słowacji, możliwości współpracy transgranicznej, środowiska, edukacji i rozwoju turystyki.

Jak zwykle na konferencji gościć będą przedstawiciele polityki i biznesu z Polski i świata.

Termin wolontariatu: 3-5 lutego

Miejsce: G2A Arena, Rzeszów

Formularz rejestracyjny dla studentów: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja-forum-eks/index.php/karta/index

Więcej informacji: http://www.forum-ekonomiczne.pl/otwarta-rekrutacja-na-praktyki-w-trakcie-xiii-forum-europa-ukraina/

Kontakt: Paulina Guzowska, tel. 22 538 11 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Forum Młodych Liderów to kolejne z wydarzeń organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich – partnera PWSW w Nowym Sączu. Kolejna konferencja poświęcona młodym osobom odbędzie się już 5 lutego w G2A Arenie w Rzeszowie.

Fundacja ISW serdecznie zaprasza studentów PWSW w Nowym Sączu, którzy uczestniczyli w 2019 roku w konferencji Forum Ekonomiczne i uzyskali wyróżnienia za swoją pracę, do uczestnictwa w konferencji.

W ramach wydarzenia studenci w roli gości, zaproszeni są do skorzystania z pełnej propozycji konferencyjnej oraz wzięcia udziału w specjalnie im dedykowanych panelach:

„Tworzymy przyszłość – wzmacniamy więzi. Współpraca młodzieży w Europie.”

„Aktywność młodzieży jako gwarancja rozwoju społeczeństwa.”

„Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra.”

Obecnie organizowana edycja Forum Młodych Liderów ma na celu wyjście z propozycją uczestnictwa w konferencji dla osób zainteresowanych sytuacją wewnętrzną państwa oraz relacjami międzynarodowymi. Jest to okazja nie tylko do wysłuchania ekspertów danej dziedziny, ale również integracji międzynarodowej. Na Forum gościć będą stypendyści, reprezentujący uczelnie z Ukrainy oraz Słowacji. Wraz z polskimi studentami będą mieć okazję wymiany poglądów oraz doświadczeń uniwersyteckich w przestrzeni networkingowej.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań proszę kontaktować się telefonicznie (22 538 11 41, Paulina Guzowska)

 

 

W dniu dzisiejszym W Instytucie Kultury Fizycznej odbył się wykład otwarty pt. „Mutyzm - kiedy dziecko nie mówi. Przyczyny, objawy i leczenie”, wygłoszony przez mgr Natalię Bogdańską.

W wykładzie uczestniczyły władze Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego oraz wykładowcy i studenci.

 

 

Audycja z udziałem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki z Instytutu Ekonomicznego

Studio RTK Nowy Sącz "Finanse publiczne" styczeń 2020 r.

9 stycznia 2020 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar prof. PWSZ i Prezes Zarządu MKS „Sandecja” S.A. Artur Kapelko podpisali porozumienie kontynuujące dotychczasową współpracę.

W spotkaniu udział wzięli dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki i rozwoju oraz Iwona Kubiak z Działu marketingu i reklamy MKS „Sandecja” S.A.

Współpraca  z Miejskim Klubem Sportowym „Sandecja" S.A. wspiera proces przygotowania zawodowego studentów PWSZ w Nowym Sączu w zakresie umożliwienia im zdobywania umiejętności praktycznych, poprzez organizację zamkniętych treningów Klubu. Dzięki porozumieniu studenci Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ mogą brać czynny udział w treningach, celem realizacji kształcenia na poziomie wyższym w ramach Krajowego Systemu Edukacji, w tym: zapoznania z warsztatem szkoleniowym, sposobem organizacji zajęć, budowania cyklu treningowego, metodyki pracy trenera, sędziego itp.

Ponadto działania obu stron pozytywnie wpływają na rozwój Uczelni, poprzez realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, a także pod względem dydaktycznym, dając możliwość praktyk zawodowych dla studentów PWSZ. Władze Klubu zaplanowały również przedsięwzięcia z AZS PWSZ w Nowym Sączu i studenckimi kołami naukowymi działającymi w Uczelni, a przede wszystkim promocję i budowanie dobrego wizerunku PWSZ w Nowym Sączu.

W ramach dotychczasowej współpracy zrealizowano szereg działań mających istotny wpływ na zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłych absolwentów m.in. kierunku Wychowanie fizyczne.

Miło nam poinformować, że w cyklu „wykład otwarty” realizowany corocznie przez Instytut Ekonomiczny, najbliższy z nich przedstawi prof. dr hab. Jerzy Hausner, znany polski ekonomista, były Wicepremier, nt. "Polska gospodarka dzisiaj i perspektywy na przyszłość".

Spotkanie odbędzie się dnia 16 stycznia 2020, godz. 11:00 w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu, Jagiellońska 61, Aula.

 

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ zawarł porozumienie o współpracy z panem Józefem Pyzikiem Prezesem Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszeniem Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach podpisanej umowy planuje się organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej, prowadzenie wykładów tematycznych przez przedstawicieli Kongregacji dla społeczności akademickiej, organizowanie wspólnych konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów itp. działań związanych z propagowaniem przedsiębiorczości na rynku lokalnym i regionalnym.

Istotnym elementem współpracy jest także możliwość organizacji praktyk studenckich w firmach zrzeszonych w Kongregacji oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze działalności Kongregacji. Obie Strony zadeklarowały także działania w zakresie wzajemnej promocji.

dyzurka plakat

Zachęcamy pracowników PWSZ w Nowym Sączu do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

nt. “Innovative Didactic Systems in Education”, która odbędzie się w Belgradzie 22 maja 2020 r.

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Uniwersytetu w Belgradzie

w partnerstwie między innymi  z PWSZ w Nowym Sączu.

 

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade organises an international scientific conference entitled “Innovative Didactic Systems in Education”. The conference will be held on 22 May, 2020. As we appreciate your results in the scientific areas related to the conference theme, we invite you to participate in our conference with your presentation.

Conference tracks:

• Modern approaches in education

• (Inter)curricular competencies of teachers, preschool teachers, and students

• Methodological challenges and dilemmas in modern education

• Biological, psychological, and social aspects of physical activities in education

• Modern education as a philosophical and social challenge

• Digital technologies in education – current trends

• Textbooks – From print version to digital version

• Modern didactic systems in inclusive education

The application for conference participation, presentation title, and an abstract in Serbian and English should be submitted by 15 February, 2020 to the following e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. or by filling in an electronic form at naucniskup.uf.bg.ac.rs.

You will find additional information about the conference in the attachment.

Więcej informacji w Dziale nauki i rozwoju, tel. 18 547 56 02 wew. 102 lub 101.