Zapraszamy na studia doskonalące

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

REKRUTACJA została przedłużona DO 24 LUTEGO 2020 r.

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych:

nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej – zainteresowanych nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Kandydaci na studia składają w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;

2) poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Rekrutację na studia przeprowadza się w instytucie na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata, o której mowa w pkt.1–3.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, dyrektor Instytutu może zarządzić przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Planowany termin uruchomienia: semestr letni – od lutego 2020 r.

Planowana wysokość odpłatności za semestr przy 15 uczestnikach: 1400,00 zł

 

Link do wymaganych dokumentów:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe#wymagane-dokumenty

W dniu 17 lutego 2020 roku w Instytucie Technicznym miało miejsce wydarzenie pn. Szkolenie świadomościowe o osobach niepełnosprawnych na Uczelni Wyższej dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nowym Sączu prowadzone przez trenera SMART Instytut z Nowego Sącza.

W szkoleniu uczestniczyło 22 pracowników kadry dydaktycznej, przede wszystkim z Instytutu Technicznego, a także Instytutu Języków Obcych, Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia.

W pierwszej części zajęć przybliżona została sylwetka osoby niepełnosprawnej, w tym rodzaje niepełnosprawności, potrzeby osoby niepełnosprawnej w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim, budowanie poczucia podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu.

Kolejna część zajęć dotyczyła zasad wsparcia edukacyjnego w tym dostępności treści dydaktycznych i informacyjnych, dostosowanych do możliwości poznawczych osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz sposobów ich prezentowania podczas zajęć, a także sposoby przygotowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

Ważnym elementem szkolenia były praktyczne przykłady wsparcia udzielanego, w tym sposoby komunikacji z osobami z dysfunkcją wzrokową, słuchową, psychiczną, ruchową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Jednocześnie informujemy, iż w tej edycji zajęć, kolejne szkolenia odbędą się w dniu 17 lutego br Instytucie Języków Obcych, 28 lutego br. w Instytucie Pedagogicznym oraz 3 marca br. w Instytucie Ekonomicznym.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie zostało zorganizowane w celu dostarczenia uczestnikom wiedzy związanej z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w otoczeniu akademickim, rozumieniu ich potrzeb oraz umożliwienia pełnego dostępu do procesu kształcenia na studiach wyższych i sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu.

 

        14 lutego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu, zwołane zgodnie § 21 ust. 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na wniosek 12-tu członków Senatu. Posiedzenie zostało zwołane w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niejasnościami w funkcjonowaniu władz i organów Uczelni. Wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek posiedzenia:

1) zapoznanie członków Senatu z przesłankami, na których oparte zostało pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odwołanie dr Haliny Potok z pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia;

2) omówienie zagrożeń dla funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu ze strony pojawiających się w przestrzeni publicznej bezpodstawnych oskarżeń adresowanych do władz i organów Uczelni.

        W wyniku przedłożonych przez JM Rektora informacji oraz dyskusji wyrażającej zaniepokojenie podejmowanymi przez różne podmioty, działaniami i ich wpływem na wizerunek Uczelni, Senat jednogłośnie podjął następującą uchwałę: uchwała nr 12 011

uchwała nr 12 022

Trwa X edycja Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego DUET.

14 stycznia 2020 roku odbył się I etap X edycji Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET. Uczniowie pisali testy z języka angielskiego i do wyboru z języka rosyjskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Łącznie w I etapie konkursu wzięło udział ponad 800 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych z sześciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego, lubelskiego oraz bocheńskiego.

Drugi etap konkursu odbędzie się w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu napiszą testy ułożone przez wykładowców Instytutu Języków Obcych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

II etap Konkursu – część pisemna odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku od godz. 09.00 do 11.00 (rejestracja uczestników od godz. 08.00 do 08.45, prosimy o dokument ze zdjęciem np. leg. szkolna,) w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr n. med. Stanisław Malinowski, adiunkt w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu znalazł się w gronie osób nominowanych do tytułu „Sądeczanin roku 2019”.

Link do strony Sądeczanin

6 lutego 2020 r. odbył się XX Jubileuszowy bal dla najmłodszych Sądeczan zorganizowany przez Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Hasło imprezy „Radość Wasza – Radość Nasza” przyciągnęło kilkaset dzieci. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż, a w tym roku także wicepremier Jarosław Gowin i Marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Aż 78 studentów PWSZ w Nowym Sączu, jak co roku pod opieką dr Elżbiety Cygnar oraz mgr Bogusławy Gaweł- Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, w ramach wolontariatu sprawowało opiekę nad dziećmi oraz prowadziło konkursy i zabawy taneczne. Studenci Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego wcielili się w postacie z baśni i zadbali o dobry humor najmłodszych uczestników balu. Ponadto studenci Instytutu Zdrowia (kierunku Ratownictwo medyczne) ) pod nadzorem mgr Agaty Piwowar prowadzili pokazy dotyczące pierwszej pomocy, sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

W tym roku bal swoją obecnością uświetniły gwiazdy sceny muzycznej – Majka Jeżowska oraz Kordian. Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu przy akompaniamencie Zespołu Estradowego Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

 

W terminie 30.01-29.02.2020 odbywa się wystawa prac wykładowców i studentów II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pt. „Spojrzenia”. W uroczystym wernisażu, który odbył się w dniu 31.01 uczestniczyło wielu gości i przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym Dyrektor Gminnej Biblioteki w Podgrodziu, pani mgr Alicja Grzesik oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, pani mgr Bogusława Gaweł.

Wystawa prezentowana jest dzięki uprzejmości Dyrekcji Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, przy współpracy z Oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Na wystawie zobaczyć można prace studentów z zakresu malarstwa i struktur wizualnych, które powstały pod kierunkiem dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, prof. PWSZ oraz prace powstałe pod kierunkiem mgr Agaty Rolki z liternictwa i grafiki.

Wystawa „Spojrzenia” zawiera różnorodne kreacje artystyczne, bogate pod kątem formalno-treściowym, pokazujące rozwój artystyczny studentów, coraz odważniejsze rozwiązania ideowe i technologiczne. Na uwagę zasługują także umieszczone na wystawie komentarze studentów, którymi opatrzone są ich tegoroczne cykle malarskie, pokazujące proces myślenia i indywidualny zamiar artystyczny.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

autor zdjęć: Zuzanna Zięba

 

 

W związku z wezwaniem wyrażonym w piśmie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia br. (data wpływu 29 styczeń) Rektor odwołał z funkcji dr Halinę Potok. W dniu 3 lutego br. na prośbę Rektora odbyło się uzgodnienie kandydatury z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów PWSZ w celu powołania na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

uchwała nr 28 uczelnianej rady samorządu studentów pwsz w nowym sączu 1

W dniu 3 lutego br. po otrzymaniu pozytywnej opinii Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ, Rektor powołał dr Halinę Potok na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

 

 

W dniu 30 stycznia br. Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazało Rektorowi pismo skierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym przedstawiono stanowisko wyrażające pełne poparcie dla działań obecnych władz Uczelni.

 

pismo urss pwsz w nowym sączu do mnisw 2

 

 

 

W dniach 16 - 18 grudnia 2019 roku w Instytucie Ekonomicznym odbyło się Szkolenie świadomościowe wobec osób niepełnosprawnych dla 60 pracowników administracji i obsługi PWSZ w Nowym Sączu, prowadzone przez trenera ZEM Kraków.

W pierwszej części zajęć przybliżona została sylwetka osoby niepełnosprawnej, w tym rodzaje niepełnosprawności, potrzeby osoby niepełnosprawnej w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim, budowanie poczucia podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu. Kolejna część zajęć dotyczyła dostępności treści informacyjnych, dostosowanych do możliwości poznawczych osób niepełnosprawnych i sposobów ich prezentowania. Ważnym elementem szkolenia były praktyczne przykłady wsparcia udzielanego, w tym sposoby komunikacji z osobami z dysfunkcją wzrokową, słuchową, psychiczną, ruchową.

Był to pierwszy cykl szkoleń świadomościowych, kierowany do kadry Uczelni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w szkoleniu i zachęcamy pracowników Uczelni do udziału w planowanych na 2020 rok szkoleniach.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie zostało zorganizowane w celu podniesienia świadomości i wiedzy kadry Uczelni związanej z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej i sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu.