art limanowa in

Źródło: http://sacz.in/aktualnosci/dobre-rady-od-dietetykow-pwsz-czyli-koronawirus-okiem-dietetyka/48312


Warto poznać naturalne antybiotyki:
Czosnek – naturalny antybiotyk znany od lat. Działa on znacznie mocniej niż penicylina. Za lecznicze działanie czosnku odpowiada bakteriobójczy i intensywnie pachnący związek, który znany jest jako allicyna,
Cebula – naturalny antybiotyk. Także cebula jest skuteczna w walce z bakteriami. Zwalcza je poprzez związki lotne w niej zawarte. Są one uwalniane, kiedy kroimy, szatkujemy lub miażdżymy warzywo. Także związki nielotne, znajdujące się w miąższu cebuli, wspomagają zwalczanie bakterii. Jeśli chodzi o leczenie zakażeń przewodu pokarmowego lub nieżytu górnych dróg oddechowych, cebula nie ma sobie równych,
Miód – antybiotyk z pasieki.
Olejek z oregano – antybiotyk ziołowy. Jest doskonałym środkiem do zwalczania grzybów, a także do walki z bateriami. Jest on równie skuteczny jak klasyczne antybiotyki,
Ekstrakt z pestek grejpfruta – cytrusowy antybiotyk. Sprawdza się także w przypadku leczenia zakażenia dróg oddechowych, chorobach jamy ustnej, chorobach skóry. Systematycznie stosowany podnosi odporność organizmu. Wszystko to za sprawą tego, że wyciąg z pestek grejpfruta jest bardzo bogaty w witaminę C oraz bioflawonoidy,
Echinacea – to inaczej jeżówka purpurowa. Ma ona działanie przeciwbakteryjne. Na jej bazie przygotowuje się przetwory, które wpływają na podniesienie naturalnej odporności organizmu. Mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, zwalczają wirusy i grzyby,
Imbir – egzotyczny antybiotyk. doskonale działa w przypadku zakażeń bakteryjnych układu pokarmowego.
Korzeń chrzanu - charakteryzuje się działaniem bakteriobójczym, wirusobójczym, a także zwalcza grzyby. Jest znany i stosowany od zarania dziejów. Łagodzi przebieg infekcji dróg oddechowych i może być podawany w postaci syropu, który ma działanie wykrztuśne. Odpowiada też za odkażanie górnych dróg oddechowych.
Lapacho – kora- ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe ma kora drzewa lapacho. W celach leczniczych spożywa się napar z suszonej kory tego drzewa.

 

 

W związku z opublikowanym na stronie internetowej miesięcznika Forum Akademickie artykułem autorstwa Pana Marka Wrońskiego pt. „Rektorska habilitacja” (https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska-habilitacja%e2%80%a9/) zawierającym szereg nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby, będąc zobowiązanym na mocy § 2 pkt 1 uchwały nr 12/2020 Senatu i § 1 ust. 2 uchwały nr 7/2020 Rady Uczelni do obrony dobrego imienia pracowników Uczelni, jako Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i jej pracownik, podaję co następuje.

Wspomniany wyżej artykuł i zawarte w nim informacje w znacznej części nie odpowiada prawdzie i w związku z tym skierowane zostało do redaktora naczelnego Forum Akademickiego żądanie opublikowania sprostowania o treści jak poniżej.

Co ważne przed opublikowaniem artykułu, nie udzielono mi możliwości odniesienia się do zawartych w nim nieprawdziwych informacji. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 t.j. ze zm.) nakłada na dziennikarza obowiązek szczególnej staranności i rzetelności. Jak wskazuje się w orzecznictwie zbierając materiały, dziennikarz powinien umożliwić zainteresowanemu odniesienie się do wszystkich projektowanych w przyszłej publikacji zarzutów oraz do wszystkich aspektów problemu, które zamierza poruszyć (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2017 r., I CSK 245/16, Legalis). Tymczasem moje liczne prośby skierowane do redaktora naczelnego Pana Piotra Kieracińskiego nie zostały uwzględnione. Jeśli natomiast chodzi o prośby skierowane do redaktora Pana Marka Wrońskiego, to pozostały one bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Należy w tym miejscu wskazać, że redaktor Pan Marek Wroński unikał kontaktu ze mną jako osobą zainteresowaną, a kontaktował się z Panem Łukaszem Kołodziejem, a więc osobą trzecią niezwiązaną z treścią publikacji. O kontaktach tych świadczy fakt, iż pismo skierowane jedynie do wiadomości redaktora Pana Marka Wrońskiego zostało udostępnione przez Pana Łukasza Kołodzieja w internecie (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/cenzura-prewencyjna-wg-pana-cygnara). Istotnym jest przy tym to, że Pan Łukasz Kołodziej jest osobą skonfliktowaną z Uczelnią i z wieloma jej pracownikami. Jest on także stroną pozwaną w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych Uczelni.

W mojej ocenie przedmiotowy artykuł wpisuje się w szereg nasilonych w ostatnim czasie ataków pod adresem Uczelni, jej Władz oraz pracowników, które mogą mieć na celu naruszenie ich dobrego imienia.


REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

komunikat nr3 209

komunikat nr3 210

komunikat nr3 211

komunikat nr3 212

komunikat nr3 213

komunikat nr3 214

komunikat nr3 215

komunikat nr3 216

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny doświadczenie Uczelni w zakresie opracowywania ekspertyz, analiz, zostało docenione. Z całą pewnością nasi pracownicy będą pomocni przy współtworzeniu tak ważnego dokumentu dla rozwoju Miasta Nowego Sącza, jakim niewątpliwie jest Strategia Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030 „Nowy Sącz 2030” i aktywnie włączą się w działania planowane w Grupie Kontrolnej, wspierającej zespoły przygotowujące Strategię. Jest to dla nas wyróżnienie i dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi za możliwość wspólnych, licznych aktywności na rzecz Miasta, w ramach współpracy obu instytucji. Współpraca z Miastem w tym zakresie pozwoli na rozwój potencjału Uczelni przy jednoczesnym wpływie na rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto wspólne działania będą służyć poprawie jakości życia mieszkańców i ich rodzin oraz podniesieniu konkurencyjności Miasta. Przypomnijmy, PWSZ w Nowym Sączu współtworzyła strategię Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+. Ponadto, od 2008 roku Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wraz z Fundacją Sądecką corocznie publikuje opracowanie obejmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny. Ranking Gmin opracowywany jest przez zespół ekspertów w dziedzinie ekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Raport powstaje w celu docenienia wysiłków władz samorządowych powiatu nowosądeckiego, zmierzających do dynamicznego rozwoju swoich gmin, a także na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności.

 

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™ zaplanowane w dniu 12.03.2020 r. zostaje odwołane.

spotkania otwarte

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

· posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje:

· dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

· dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

· opłatę za naukę (czesne).

 

Warunkami złożenia wniosku jest:

· zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE) https://sow.pfron.org.pl/,

· posiadanie adresu poczty elektronicznej,

· posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

 

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego: PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu- Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz,

ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

 

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Nabór wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

 

Więcej informacji dotyczących programu na stronach: www.pfron.org.pl

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu spotkania w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™

Spotkanie ZOSTAŁO ODWOŁANE.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych praktyk z programu Erasmus+. Informacje można uzyskać u Koordynatora Programu Erasmus+ lub w Dziale Nauki i Rozwoju.

Zobacz

 

 
Zapraszamy na pierwszy zjazd absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego - naszej szkoły partnerskiej, która obchodzi 65-lecie istnienia.
 
plakat sadecka samochodowka zjazd 2020

17 lutego odbyło się posiedzenie Rady Uczelni. Na posiedzeniu Rady zostały omówione m. in. sprawy związane z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej oskarżeniami pod adresem Władz Uczelni.

W wyniku przedłożonych przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wyjaśnień oraz po odbytej dyskusji członkowie Rady Uczelni w pełni poparli argumenty i stanowisko Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 lutego 2020 r., jednogłośnie podejmując następującą uchwałę:

 

uchwala rady uczelni nr7 2020

Zapraszamy na studia doskonalące

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

REKRUTACJA została przedłużona DO 24 LUTEGO 2020 r.

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych:

nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej – zainteresowanych nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Kandydaci na studia składają w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;

2) poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Rekrutację na studia przeprowadza się w instytucie na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata, o której mowa w pkt.1–3.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, dyrektor Instytutu może zarządzić przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Planowany termin uruchomienia: semestr letni – od lutego 2020 r.

Planowana wysokość odpłatności za semestr przy 15 uczestnikach: 1400,00 zł

 

Link do wymaganych dokumentów:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe#wymagane-dokumenty