2W dniach 17-18 lutego 2016 roku Członkowie Koła Naukowego Pedagogów uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznych Kół Naukowych na temat: „Poznávame svet všetkými zmyslami” („Poznawanie świata wszystkimi zmysłami”) zorganizowanej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Koło Naukowe Pedagogów reprezentowały studentki Instytutu Pedagogicznego: Karolina Czerwińska, Katarzyna Essen, Renata Franczyk, Weronika Kantor, Patrycja Kulak, Angelika Malinowska wraz z Opiekunem Koła dr hab. prof. nadzw. Zdzisławą Zacłoną.
W Konferencji uczestniczyli również studenci z Uniwersytetu w Preszowie, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Tematem wystąpienia studentek Koła Naukowego Pedagogów było: „Stymulacja polisensoryczna według Metody Porannego Kręgu”. Omówiły główne cele, założenia oraz zasady prowadzenia zajęć tą Metodą a także praktycznie zaprezentowały realizację przebiegu ćwiczeń na przykładzie czterech pór roku. Podsumuwując wystąpienie studentki przedstawiły autorski film, w którym praktycznie scharakteryzowały etapy zajęć według Metody Porannego Kręgu.
Następnego dnia (18 lutego 2016 roku) odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów Preszowskiej Fakulty podczas których nasze studentki zainspirowały się wspaniałymi pomysłami i ćwiczeniami koleżanek ze Słowacji. Członkowie Kół Pedagogicznych mieli również okazję do poznania wszystkimi zmysłami Preszowa.
W trakcie wycieczki przewodnikami byli studenci z Uniwersytetu Preszowskiego, którzy pokazali uczestnikom najciekawsze miejsca w Preszowie.

Według uczestników udział w tej międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji był okazją do popularyzowania wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej, prezentacją działalności oraz podzieleniem się doświadczeniem.