Po raz kolejny uczniowie małopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje zdolności w konkursie plastycznym organizowanym przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022.

Właśnie wystartował konkurs plastyczny, który jest nieodłącznym elementem towarzyszącym Małopolskiej Nocy Naukowców od jej powstania - czyli od 2007 roku. Już szesnasty raz młodzi artyści będą rywalizowali o zwycięstwo w ramach IV kategorii wiekowych: I kategoria: 5-7 lat; II kategoria: 8-10 lat; III kategoria: 11-15 lat; IV kategoria: 16-19 lat.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować jego regulamin oraz wykonać pracę plastyczną, której motywem przewodnim będzie hasło „Chrońmy naszą planetę”.

Celem Konkursu jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na temat wysiłków podejmowanych przez naukowców na rzecz ochrony Ziemi. Prace konkursowe powinny nawiązywać do zagadnień związanych z pracą naukowców, która służy przeciwdziałaniu zmianom klimatu, w tym np. ochronie oceanów, mórz, jezior i rzek, poprawie jakości powietrza, produkowaniu zdrowej żywności czy budowie przyjaznych mieszkańcom i środowisku zielonych miast. 

Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem o konieczności wykorzystania w nich materiałów pochodzących z recyclingu. Należy je przygotować na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm), nie większym  niż A1 (594x 841), w tym również prace przestrzenne.  Pomysłowość, kreatywność, estetyka, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz wykorzystanie surowców wtórnych będą szczególnie punktowane. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy informujący o wykorzystanych materiałach recyklingowych. Dodatkowo, praca powinna być opatrzona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: Konkurs „EKO-PLASTYKA – mam naukowego bzika” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022”.

 

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie koordynatora, czyli Województwa Małopolskiego.

Termin składania i nadsyłania prac: 20 września 2022. Decyduje data wpływu do Organizatora. Oceny prac dokona Regionalna Komisja Konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się 30 września 2022 r.