18 marca 2022 r., Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ po raz pierwszy przyznał studentom nagrody za uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz osiągnięcia w zakresie prowadzonych działań na rzecz Uczelni lub otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nagrody przyznawane przez Rektora stanowią wyraz uznania dla starań i wysiłków nagrodzonych, którzy potrafią pogodzić kształcenie na studiach z rozwijaniem własnych pasji i dążeniem do spełnienia marzeń.

W bieżącym roku akademickim nagrodzonych zostało łącznie 27 studentów, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia w poszczególnych kategoriach.

Wśród nagrodzonych największą grupę stanowią sportowcy – w tej grupie przyznanych zostało 19 nagród (1 nagroda I stopnia, 16 nagród II stopnia i 2 nagrody III stopnia), w kategorii osiągnięć artystycznych przyznano 5 nagród (3 nagrody I stopnia i 2 nagrody II stopnia), kolejne 2 nagrody przyznane zostały za osiągnięcia naukowe (nagrody III stopnia) i 1 nagrodę przyznano za działalność na rzecz Uczelni lub otoczenia społeczno-gospodarczego (nagroda III stopnia).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym studentom oraz życzymy im dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.