Miło nam jest poinformować, iż w dniu 1 marca 2022r. odbył się I etap XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej          im. dr Janiny Fetlińskiej, organizowany dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia.
W wyniku przeprowadzonego testu komisja wyłoniła 5 studentek, które uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu, który odbędzie się 23 marca 2022 r.


Zwyciężczyniami I etapu są:

  1. Angelika Jonik
  2. Monika Pierzchała
  3. Dorota Grobelna
  4. Sylwia Orzechowska
  5. Katarzyna Ciesielka

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, biorącym udział w olimpiadzie, gratulujemy zwycięzcom I etapu.


Komisja Instytutowa XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej