9 marca 2022 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu, odbyły się zawody drugiego stopnia o zasięgu okręgowym w ramach XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  „Euroelektra”. Od 24 lat Olimpiadę organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które powołuje Główny Komitet Olimpiady. Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski. Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ, mgr inż. Tadeusz Kantor. Komisję reprezentowali ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich z oddziału Kraków oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu. Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach średnich i uczestniczyło w nim 1204 uczniów z 89 szkół z całej Polski. Po raz drugi zawody I stopnia przeprowadzono na internetowej platformie konkursowej. Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju. Wśród wiodących ośrodków, w których odbyły się zawody, znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Finał olimpiady zostanie zorganizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 22 kwietnia 2022 roku. Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są na większość wyższych uczelni technicznych z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego. Uczestników Olimpiady powitał dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj. W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupach: elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej. W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 33 uczniów, wszyscy reprezentowali Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu.