W dniu 8 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty na których prowadzący wraz ze studentami omawiali i pokazywali wybrane testy diagnostyczne i techniki pracy z pacjentem w oparciu o szeroki przekrój metod fizjoterapeutycznych takich jak FM (Fascial Manipulation), Kinezjologia, FDM (Fascial Distortion Model), OMT (Orthopedic Manipulative Therapy), HVLA (High Velocity Low Amplitude). Warsztaty prowadzone były w języku polskim i angielskim a ich celem była integracja różnych sposobów diagnostyki i terapii manualnej w pracy z pacjentem.

Prowadzący: dr Barbara Szpotowicz-Czech, dr Piotr Czech, Członkowie Koła EBM P. Paweł Mazurczyk i Damian Poręba.
Uczestnicy: członkowie Koła EBM, studenci fizjoterapii oraz studenci fizjoterapii z Programu ERASMUS.