Zakład Dietetyki oraz Pielęgniarstwa na XXI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej w Ciechanowie

Niezmiernie miło nam poinformować, że wykładowcy Zakładu Dietetyki oraz Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Zdrowia oraz pierwsza absolwentka kierunku Dietetyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu reprezentowali Uczelnię podczas XXI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej w Ciechanowie, która odbyła się w dniu 22.10.2021 r.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania interdyscyplinarnego dialogu nad problematyką związaną z żywieniem człowieka oraz wymiany doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące postery:

1.Świadomość kobiet w ciąży na temat racjonalnej diety i suplementacji - badanie wstępne

Mandryk Izabela, Węgrzyn Izabella

2. Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Gwóźdź Ewelina, Mandryk Izabela, Mikulec Anna, Zborowski Marek

4. Owady jadalne w żywieniu człowieka

Mikulec Anna, Zborowski Marek, Gwóźdź Ewelina, Nowak Kinga

3.Izolacja społeczna a zachowania żywieniowe wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w czasie lockdownu związanego z pandemią COVID-19

Zborowski Marek, Mikulec Anna, Gwóźdź Ewelina

Motywem wiodącym Konferencji była szeroko pojęta tematyka żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Z uwagi na różnorodność czynników wpływu żywienia na organizm człowieka niezbędne jest nieustanne podejmowanie dyskusji naukowej, w tym tak ważnym temacie, z różnych perspektyw: żywieniowej, dietoterapeutycznej, medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i humanistycznej.

Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  autorzy:Ewelina Gwóźdź, Izabela Mandryk, Anna Mikulec, Marek Zborowski

Świadomość kobiet w ciąży na temat racjonalnej diety i suplementacji badania wstępne  autorzy: Mandryk Izabela, Węgrzyn Izabella

Owady jadalne w żywieniu człowieka autorzy: Mikulec Anna, Zborowski Marek, Gwóźdź Ewelina, Nowak Kinga

Izolacja społeczna a zachowania żywieniowe wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w czasie lockdownu związanego z pandemią COVID-19 autorzy: Zborowski Marek, Mikulec Anna, Gwóźdź Ewelina