22 września 2021 r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie w sprawie organizacji wspólnej konferencji pn. „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

Dokument podpisali: prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. W podpisaniu porozumienia uczestniczył również dyrektor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. 

Konferencja jest elementem wzmocnienia współpracy podmiotów na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność Subregionu Sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu nowosądeckiego, Nowego Sącza, a także Subregionu Sądeckiego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Uczelni, przedstawiciele władz województwa małopolskiego, burmistrzowie, wójtowie samorządów, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Planowana konferencja odbędzie się 21 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 40.

Na zdjęciach: porozumienie podpisują i występują, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 3. Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 4. Ludomir Handzel, Marek Kwiatkowski, 5. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz,  Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 6. dr Marek Reichel, Ludomir Handzel, 7. Ludomir Handzel, Marek Kwiatkowski, dr Marek Reichel, 8. Ludomir Handzel, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, 9. dr Marek Reichel, Ludomir Handzel, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, 10. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski.