Zapraszamy absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki dla biznesu na praktyczne studia drugiego stopnia rozszerzające kompetencje z języka angielskiego do poziomu C2.

Więcej informacji na stronie Instytutu Języków Obcych