Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu pozyskała kolejnego partnera do współpracy, dziki któremu możliwe będzie dalsze podniesienie poziomu kształcenia studentów odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku pracy i przyczyni się do efektywnego wykorzystania w przyszłości, w praktyce nabytej w procesie kształcenia wiedzy i umiejętności.

Jest nim jedna z największych firm transportowych w regionie, spółka Litwiński – Transport – Sprzęt – Budownictwo.

Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał stosowne porozumienie z właścicielem Firmy – Piotrem Litwińskim.

W dokumencie zapisano m.in., iż współpraca realizowana będzie poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, w tym: modyfikowanie programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, prowadzenie kursów i studiów podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej, wykładów tematycznych przez przedstawicieli Firmy dla społeczności akademickiej.

Nadto umawiające się strony organizować będą wspólne konferencje naukowe związane z obszarem działalności Uczelni w ramach kierunku Transport i logistyka w Instytucie Technicznym oraz firmy Litwiński, a na jej terenie prowadzone będą badania naukowe zorientowane na prace inżynierskie i magisterskie, a także praktyki studenckie.

Koordynatorem działań wynikających z porozumienia ze strony Uczelni jest kierownik Zakładu Transportu i logistyki Instytutu Technicznego PWSZ prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, a ze strony Firmy – Piotr Litwiński. W podpisaniu dokumentu uczestniczył również mgr inż. Kazimierz Opoka z Zakładu Transportu i logistyki Instytutu Technicznego.

Na zdjęciach, od lewej: właściciel Firmy Litwiński – Piotr Litwiński, rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar

Podpisanie porozumienia miedzy firma Litwinski i PWSZ w Nowym Saczu

Od lewej: Piotr Litwinski, rektor Mariusz Cygnar