W sali senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się (16 lipca) konferencja prasowa władz Uczelni: rektora dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok i prorektora ds. nauki i rozwoju dr. Marka Reichela.

Rektor Mariusz Cygnar z satysfakcją poinformował dziennikarzy, iż wśród olimpijczyków w polskiej ekipie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio jest kajakarka Klaudia Kinga Zwolińska – studentka trzeciego roku na kierunku Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym. Dzień wcześniej, zdalnie, ze Stolicy Kraju Kwitnącej Jabłoni obroniła swoją pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr Anny Struzik!

Rektor Mariusz Cygnar gratulował egzaminu, powołania do kadry i życzył powrotu z Igrzysk z medalem.

Uczelnia nagrodzona

Podsumowując ostatnie ważne wydarzenia dla sądeckiej Uczelni Mariusz Cygnar poinformował o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach.

2 lipca prorektor dr Halina Potok i mgr Halina Marcisz odebrały w Warszawie, przyznany PWSZ po raz siódmy znak jakości „Uczelnia Liderów 2021” i „Wyróżnienie specjalne” Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w jedenastym konkursie „Uczelnia Liderów” organizowanego przez tę Fundację.

Pod hasłem „Niech nastanie moda na to co polskie”, w dniach 1-2 lipca odbył się w Berlinie II Kongres polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców - „Made in Poland”, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Podczas kongresowej gali, z rąk prezesa PAP Wojciecha Pomerańskiego, odebrał je rektor, dr hab. Mariusz Cygnar.

Rektor wspomniał również o przyznanym Uczelni przez Polski Kongres Przedsiębiorczości, w ubiegłym roku, wyróżnieniu Ekostrateg 2020, a także o 22. rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjnej Perspektywy, w którym sądecka PWSZ utrzymała swoje miejsce z ubiegłorocznego i uplasowała się na 9. miejscu.

Inwestycje i plany

Mówiąc o prowadzonych i planowanych inwestycjach rektor Mariusz Cygnar niewiele miejsca poświęcił budowie nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego, ponieważ na ten temat wiele już powiedziano i napisano. Pozostaje jedynie pytanie czy studenci będą się kształcić w nowo powstającym budynku od semestru letniego 2021/22 czy od 1 października 2022. Wyłoniony został wykonawca - firma Rembud – nadbudowy Domu Studenckiego. Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki 1,85 mln zł na to przedsięwzięcie. Bursie akademickiej przybędzie 25 miejsc. Co ważne jest w kontekście zainteresowania studiami w sądeckiej Uczelni zagranicznych gości.

PWSZ rozpoczęła pracę nad rozpisaniem przetargu na wykonawcę projektu techniczno - budowlanego na rozbudowę Instytutu Pedagogicznego. Do ministerstwa złożono wniosek na to przedsięwzięcie w wysokości 8,5 mln zł. Brakujące 3 mln zł Uczelnia wyłoży z własnego budżetu. Pracę mogą się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku kalendarzowym.

Rektor Mariusz Cygnar jest w trakcie rozmów z prezydentem Ludomirem Handzlem w związku z planami rozbudowy Instytutu Technicznego, niezbędny jest teren będący we władaniu miasta, który mógłby zapewnić dalszy rozwój instytutu.

O dodatkowo urządzone i wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria wzbogaci się Instytut Techniczny, Instytut Zdrowia i Instytut Pedagogiczny.

Rekrutacja na 24. rok akademicki w PWSZ

Prorektor Halina Potok podsumowała mijający semestr letni. System zdalnego nauczania także w tym semestrze był realizowany w większym stopniu niż tradycyjne zajęcia, ale już część zaliczeń, egzaminów semestralnych i zdecydowana większość egzaminów dyplomowych odbywa się w trybie stacjonarnym.

W obecnym roku akademickim, zgodnie z zapisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, sądecką Uczelnię czterokrotnie wizytowała Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), której zadaniem jest analiza jakości kształcenia prowadzonej w ramach poszczególnych kierunków zgodnie z ustalonymi jednolitymi kryteriami dla wszystkich uczelni w Polsce.

Wizytacje zakończyły się sukcesem PWSZ. Wszystkie oceniane kierunki otrzymały akredytacje na kolejne 6 lat, czyli maksymalny okres do następnej oceny. Pozytywne uchwały PKA uzyskały: mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji - studia pierwszego i drugiego stopnia, pielęgniarstwo - studia pierwszego i drugiego stopnia, wychowanie fizyczne. Pod koniec poprzedniego roku akademickiego pozytywną opinię PKA otrzymała też informatyka - studia pierwszego i drugiego stopnia.

Warto odnotować, iż w kończącym się roku akademickim opuszczą sądecką Uczelnię pierwsi absolwenci kierunków: dietetyka – studia pierwszego stopnia, zarządzanie – studia pierwszego stopnia, informatyka- studia drugiego stopnia. Dla każdej uczelni, także PWSZ, jest to ważne i znaczące wydarzenie.

Władze Uczelni prowadzą procedurę poszerzenia oferty kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia w Instytucie Języków Obcych i w Instytucie Pedagogicznym. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała starania dotyczące kierunku: projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów w Instytucie Pedagogicznym - studia II stopnia. Uczelnia czeka obecnie na decyzję z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Harmonogram przyjęć na pierwszy rok studiów

Do 29 lipca 2021 r., do godz. 12.00 mogą się rejestrować kandydaci na studia w PWSZ. Uczelnia oferuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia, w tym nowe kierunki studiów uruchomione w ostatnich dwóch latach: public relations i reklama (Instytut Pedagogiczny) oraz filologia wschodniosłowiańska i filologia niemiecka (Instytut Języków Obcych), bezpieczeństwo wewnętrzne (Instytut Kultury Fizycznej, transport i logistyka (Instytut Techniczny). Nadto w sądeckiej PWSZ można studiować na 3 kierunkach studiów drugiego stopnia oraz 2 kierunkach studiów jednolitych magisterskich.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Instytucie Technicznym będzie prowadzona dopiero w lutym przyszłego roku, ponieważ studia te rozpoczynają się w semestrze letnim.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów odbędzie się 2 sierpnia 2021 r., a w dniach 2 do 6 sierpnia Komisja Rekrutacyjna oczekiwać będzie na potwierdzenie podjęcia studiów i przyjmie wymaganą dokumentację.

9 sierpnia 2021 r. ogłoszona zostanie listy osób wpisanych na listę studentów.

Strategia rozwoju PWSZ

Prorektor Marek Reichel poinformował dziennikarzy o realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2014-2020. Władze uczelni co roku zdawały sprawę przed Senatem z zaawansowania realizacji zapisów dokumentu, a na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu senatorowie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania zapisów dokumentu. Marek Reichel przedstawił również zaawansowanie przygotowań nowej Strategii Uczelni na lata 2021 – 2027. Podkreślił, iż jednym z najważniejszych celów strategicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest spełnić wymagania, by uzyskać uprawnienia akademickie.

Na zdjęciach, od lewej: 1. Prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok; 2. Prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok; 3. Prorektor dr Marek Reichel, prorektor dr Halina Potok, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, 4. Prorektor dr Halina Potok, prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar; 5. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar udziela wywiadu redaktorowi RDN; Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar udziela wywiadu redaktorowi Radia Kraków.