Zespół certyfikacyjny z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 6 czerwca br. przeprowadził audyt certyfikacyjny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wypadł on pozytywnie i Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie potwierdził, iż po raz trzeci Uczelni należy się certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”, który przyznawany jest na cztery lata.

Gości podejmowali: rektor PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel – jednocześnie koordynator projektu, kierownik Działu Technicznego mgr inż. Rafał Góra. Do audytu wybrano trzy Instytuty: Kultury Fizycznej, Techniczny, Zdrowia oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

W zespole audytorów byli: podinsp. Wojciech Chechelski i sierż. szt. Hubert Bracik – obaj z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie oraz asp. sztab. Barbara Leśniak i asp. Barbara Przychodzka-Serafin z Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu.

W poprzednich edycjach

Sądecka Uczelnia uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa od jego pierwszej edycji w Małopolsce. Po raz pierwszy certyfikat otrzymała w 2011 r. Kolejne potwierdzenie wypełnienia stawianych jej wymogów w tym programie miało miejsce w roku 2015.

W poprzednich edycjach projektu współpraca Uczelni z policjantami z KMP w Nowym Sączu i KWP w Krakowie pozwoliła na ocenę przyczyn oraz skutków zjawisk patologicznych, zdiagnozowanie problemów związanych z przestępczością na terenie Uczelni, a także określenie stopnia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników PWSZ.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, w maju br., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wystąpiła z wnioskiem o ponowne przystąpienie do projektu i poddanie się audytowi certyfikacyjnemu.

Założenia projektu

Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), jak czytamy na stronach internetowych W Policji w Krakowie, jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej oraz społeczności studenckiej.

Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ścisłej współpracy z nowosądecką Policją i innymi partnerami, przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo-dydaktycznej Uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku Uczelni oraz służb mundurowych, jak również polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Policyjny zespół audytorów sprawdzał m.in.: czynniki architektoniczne, zabezpieczenia techniczne, jak również obszar obejmujący bezpieczeństwo studentów, jak i pracowników Uczelni.

Przeprowadzony audyt wypadł pozytywnie i zadecydowano o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021 – 2025.

Dyplom potwierdzający przyznanie certyfikatu władze Uczelni odbiorą w październiku br. podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

W ramach współpracy z policją PWSZ wraz IPA i KM Policji w Nowym Sączu planuje we wrześniu br. zorganizowanie konferencji naukowej pn.: „Zagrożenia i wyzwania organizacyjne w okresie pandemii”. Jej podsumowaniem będzie punktowane wydawnictwo naukowe.

Na zdjęciach: 1. w sali senackiej w Rektoracie, od lewej: mgr inż. Rafał Góra – kierownik Działu Technicznego, prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel, rektor PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, podinsp. Wojciech Chechelski asp. sztab. Barbara Leśniak i asp. Barbara Przychodzka-Serafin, sierż. szt. Hubert Bracik. Na kolejnych zdjęciach: władze Uczelni i zespół audytorów podczas wizytacji Instytutu Technicznego, Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Instytucie Zdrowia oraz na spotkaniu podsumowującym kontrolę w Instytucie Kultury Fizycznej.