Silna ekipa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Instytutów: Zdrowia i Kultury Fizycznej uczestniczyła (10 bm.) w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego, w 8. Festiwalu Zawodów.

Organizowany od 2013 roku jest swoistą ściągawką i ofertą dla uczniów m.in. szkół średnich decydujących o swojej dalszej karierze edukacyjnej, a w przyszłości o swoim zawodzie. Do udziału w projekcie uczelnie zaproszono po raz pierwszy.

W tym roku, ze względu na pandemię program transmitowany był na żywo przez Internet, a można go oglądać, w tym reprezentację PWSZ z Nowego Sącza poprzez link: https://zawodowa.malopolska.pl/festiwal-zawodow/227-studio-medyczne-ogladaj-na-zywo.

Prezentacje sądeckiej PWSZ

Sądecka ekipa prezentowała ofertę Uczelni w Studiu Medycznym promując zawód pielęgniarki i pielęgniarza, ratownika medycznego, dietetyka i fizjoterapeuty.

PWSZ i jej aktywa przedstawiła dr n. med. Iwona Zaczyk, opiekunka studenckiej ekipy: Pawła Szkarłata i Małgorzaty Górowskiej – Urody (kierunek – pielęgniarstwo).

O zaletach zdrowego żywienia i do zdrowego menu, prezentując talerz zdrowia, przekonywał mgr inż. Marek Zborowski z Instytutu Zdrowia, któremu towarzyszyli studenci kierunku dietetyka: Artur Plata i Patrycja Kołodziej, kierunek dietetyka, demonstrując urządzenia używane przez dietetyków: fałdomierz oraz przyrząd do pomiaru składu ciała Tanita.

O blaskach i wymaganiach zawodu fizjoterapeuty mówiła mgr Iwona Szewczyk, a zabieg masażu prezentowali studenci fizjoterapii: Konrad Krasiński i Kamil Krwiak.

Akcja ratownicza

PWSZ wystawiła mocną ekipę pielęgniarsko - ratowniczą. Do Krakowa przewieziona została z Uczelni symulator - karetka pogotowia - „erka”, która służy w Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia w codziennym, praktycznym zdobywaniu i doskonaleniu przez studentki i studentów umiejętności niezbędnych pielęgniarkom i ratownikom medycznym w przyszłych kontaktach z pacjentami, tak przy szpitalnym łóżku, jak i na drodze, przy wypadkach.

Sądeczanie zaprezentowali praktyczną akcję ratowania pacjenta z podejrzeniem zawału serca. Symulowali kolejne kroki samodzielnego postępowania, przy telefonicznej konsultacji z lekarzem, od badania pacjenta, przez reanimację (żywego „pacjenta” zastąpił fantom), po wezwanie ambulansu z ekipą ratowników. Kolejne fazy procedury objaśniał mgr Wiesław Poparda.

W ekipie pielęgniarko – ratowniczej wzięli też udział studenci kierunku ratownictwo medyczne: Bartłomiej Kwiatkowski, Damian Budnik i Krzysztof Błachut.

Udział ekipy PWSZ w Nowym Sączu w krakowskim Festiwalu Zawodów, jest jednym z wielu elementów promocji Uczelni, jej oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich, a wśród nich wielu jej przyszłych studentów. Na stronach Festiwalu Zawodów zamieszczona jest również obszerna informacja o PWSZ.

Print screeny z: https://zawodowa.malopolska.pl/festiwal-zawodow/227-studio-medyczne-ogladaj-na-zywo

Na zdjęciach: 1-3: logotypy Festiwalu Zawodów, 4: dr n. med. Iwona Zaczyk (druga od lewej) prezentuje ofertę edukacyjną PWSZ w Nowym Sączu,  trzeci od lewej - prowadzący program Szymkowiak, 5: mgr inż. Marek Zborowski promuje zawód dietetyka oraz prowadząca program Agnieszka Dziekan, 6: talerz zdrowia, 7: mgr inż. Marek Zborowski wraz ze studentami prezentuje urządzenia wykorzystywane przez dietetyków, 8 i 9: mgr Iwona Szewczyk informuje o zawodzie fizjoterapeuty, student wykonuje pokazowy mazaż, 10: diagnoza stanu zdrowia pacjenta wykonywana przez studentów - pielęgniarkę i pielęgniarza, 11: mgr Wiesław Poparda - pierwszy z prawej wyjaśnia etapy akcji ratowniczej, 12 i 13: ekipa pielęgnioarska i ratownicy medyczni z ekipy karetki wykonują reanimację pacjeta - fantoma; 14: goście Festiwalu Zawodów w Studiu Medycznym, 15: plakat zapraszający do udziału w Festiwalu Zawodów