W krakowskich Sukiennicach, w sali Siemiradzkiego Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, czternastu rektorów uczelni z Małopolski, 13 maja br., złożyło podpisy pod porozumieniem z województwem małopolskim w sprawie długofalowej współpracy.

Do udziału w projekcie zaproszona została również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, którą reprezentował rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Inicjatorem nawiązania współdziałania władz regionu z uczelniami krakowskimi oraz PWSZ-tami z regionu Małopolski jest marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Głównym celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski i ułatwienie realizacji innowacyjnych projektów i kluczowych przedsięwzięć.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do Forum Gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – mówił podczas uroczystego podpisania porozumienia marszałek Witold Kozłowski.

– Długo moglibyśmy opowiadać o tym, dlaczego Forum Ekonomiczne przeniosło się do Karpacza – mówił Witold Kozłowski. – My jednak nie oglądamy się za siebie. Zgodnie z myślą Wojciecha Młynarskiego: „róbmy swoje” – postanowiliśmy działać. Chcemy, by Forum Gospodarcze, które zamierzamy zorganizować w Krynicy – Zdroju, było największym wydarzeniem, nie tylko w Polsce.

Ambicją gospodarza województwa jest, by krynickie spotkania polityków, biznesmenów i samorządowców, nie tylko z naszego kraju, było polskim Davos.

- Nawiązanie tak szerokiej współpracy stworzy warunki do wymiany bezcennych doświadczeń organizacyjnych i metodycznych. Jestem przekonany, że wzmocnienie więzi między sferą nauki i gospodarki wyzwoli efekt synergii, który przełoży się na przyspieszenie rozwoju całego województwa, zarówno na polu gospodarczym, jak i edukacyjnym. Wspólne działania przy realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć wpisują się także w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Organizacja krynickiego forum, to nie jedyne planowane przedsięwzięcie władz Małopolski i małopolskich uczelni.

Porozumienie dotyczy również ścisłej współpracy przy organizacji III Igrzysk Europejskich w czerwcu i lipcu 2023 r., których gospodarzem będzie nasz region. Zawody w sportach walki, dyscypliny rowerowe MTB biegi górskie będą rozegrane w Krynicy-Zdroju.

Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. Mariusz Cygnar z satysfakcją przyjął zaproszenie do udziału we współpracy z władzami Małopolski.

- Dzięki inicjatywie marszałka Witolda Kozłowskiego nasza Uczelnia stała się ważnym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju nie tylko Sądecczyzny, ale Małopolski. Zacieśni to współpracę z uczelniami krakowskimi pod względem szeroko rozumianych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych czy nawet naukowo – badawczych, ale również pozwoli na szereg działań, w szczególności tych na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. Potencjał intelektualny i infrastrukturalny jakim dysponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zapewne przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków w ramach przewidzianych zadań w obszarze organizacyjnym, edukacyjnym i naukowym. Mam na myśli przede wszystkim duże zaangażowanie pracowników Uczelni i studentów, którzy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego typu działaniach związanych, nie tylko z samą Uczelnią, ale znacznie wykraczających poza obszar jej działalności. Jestem przekonany, że podjęta inicjatywa pozwoli bardziej uaktywnić współpracę władz samorządowych Małopolski z uczelniami mającymi istotny wpływ na rozwój naszego województwa.

******

Porozumienie o współpracy z województwem małopolskim podpisały uczelnie krakowskie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Ignatianum, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja oraz: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Na zdjęciu pierwszym poniżej: (z lewej) rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar, podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy rektorów uczelni z Małopolski z władzami województwa małopolskiego w sali Siemiradzkiego Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach; na drugim: rektor, dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar, w środku, podpisuje porozumienie o współpracy  Uczelni z władzami województwa małopolskiego

Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, z lewej, podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy rektorów uczelni z Małopolski z władzami województwa małopolskiego

Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, w środku, podpisuje porozumienie o współpracy z władzami województwa małopolskiego

 

Fotografie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Na zdjęciach poniżej: rektorzy i goście, w sali Siemiradzkiego Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, w krakowskich Sukiennicach, podczas podpisania porozumienia z władzami województwa małopolskiego w sprawie długofalowej współpracy. Zdjęcie pierwsze: ogólny widok sali Siemiradzkiego Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku z uczestnikami spotkania w tle obraz Jana Matejki - "Kościuszko pod Racławicami"; zdjęcie drugie: przemawia marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski; trzecie: (z lewej) rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; czwarte: rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar (z prawej); piąte: przemawia marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski; szóste: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski za stołem prezydialnym (w masce antycovidowej, podobnie jak wszyscy uczestnicy spotkania); siódme: widok ogólny sali Siemiradzkiego Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku z uczestnikami spotkania, w tle obraz Jana Matejki - "Hołd pruski"; ósme: za stołem, na tle obrazów siedzą rektorzy małopolskich uczelni, trzeci od prawej - rektor, dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; dziewiąte: marszałek Witold Kozłowski (w środku) na tle fragmentu obrazu Jana Matejki - "Hołd pruski"; dziesiąte: moment podpisywania przez rektorów porozumienia z władzami województwa małopolskiego, trzeci z prawej dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; jedenaste: moment podpisywania przez rektorów porozumienia z władzami województwa małopolskiego, w środku - dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; dwunaste: rektorzy oraz władze województwa, na stojąco, z otwartymi dokumentami, prezentują podpisane porozumienie, pierwszy z prawej: dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; trzynaste: rektorzy oraz władze województwa, na stojąco, z otwartymi dokumentami, prezentują podpisane porozumienie, czwarty z prawej: dr habilitowany inż. Mariusz Cygnar; czternaste: zbiorowe zdjęcie rektorów i samorządowych władz wojewódzkich, w tle obraz Jana Matejki - "Hołd pruski"