Informujemy, że decyzje w sprawie stypendium z własnego funduszu dla studentów i pracowników PWSZ w Nowym Sączu na rok 2021 można odbierać osobiście w rektoracie (Dział nauki i rozwoju). Uprzejmie prosimy osoby, które składały wnioski w tej sprawie o zgłaszanie się w dni robocze w godz. 7:30-15:30.