Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ wraz z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu reprezentowaną przez dr Renatę Żabecką-Chowaniec podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli Państwu zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na Państwa prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli w PWSZ w dniu 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 t.j.) o ile nie złożą w Dziale Finansowo-Płacowym oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni w PWSZ po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia w PWSZ z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze je do PPK na ich wniosek. Wniosek, o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, na rzecz osób, które ukończyły 55 rok życia składa się w Dziale Finansowo-Płacowym.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej. Natomiast, osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce DLA PRACOWNIKA (Druki do pobrania: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)) https://pwsz-ns.edu.pl/dla-pracownika/druki-do-pobrania#pracownicze-plany-kapita%C5%82owe-ppk.
W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Finansowo-Płacowego.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy,
po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia
(np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Przekazujemy Państwu link do Webcastu:

,

który traktowany jest jako obowiązkowa prezentacja/szkolenie dla każdego Pracownika Uczelni w celu przekazania niezbędnej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania PPK. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Pracownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową informację potwierdzającą zapoznanie się z prezentacją/szkoleniem do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski, oświadczenia i deklaracje należy składać w formie pisemnej w Dziale Finansowo-Płacowym do dnia 26 lutego 2021 r.

W związku z panującą epidemią, dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uczelni w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dział Finansowo-Płacowy PPK".

Pytania dotyczące PPK oraz informację potwierdzającą zapoznanie się z prezentacją/szkoleniem odnośnie zasad funkcjonowania PPK proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Utworzonym w Uczelni Pracowniczym Planem Kapitałowym zajmuję się mgr Katarzyna Łęczycka, tel 18 547 56 03 (wew. 202), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ oraz w plikach znajdujących się poniżej.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK w PKO TFI S.A pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

 

Więcej informacji:

Co powinien wiedzieć pracownik o PPK

PKO TFI prezentacja PPK SFP

PKO zniżki dla Pracowników

TFI PPK Onepager