Na podstawie art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

  1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 4 grudnia 2020 r. przy zachowaniu zastrzeżeń zawartych w Komunikacie Nr 8/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 2 listopada 2020 r.
  2. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ