W dniu 4 listopada 2020 roku już po raz siódmy, odbyła się konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka. Tegoroczna edycja z racji panujących w kraju warunków epidemiologicznych odbyła się w formule zdalnej.

Tematem przewodnim konferencji było „Globalne przewartościowanie. Mechanizmy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w obliczu przemian społeczno – gospodarczych w 2020 roku”. W obecnej sytuacji związanej z walką z Covid-19, organizatorzy podjęli tematykę nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, mającego również szczególny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Wydarzenie otworzył Minister Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykład inaugurujący konferencję wygłosiła mec. Katarzyna Fortak-Karasińska “Działalność gospodarcza dla osób niepełnosprawnych – zasady prowadzenia”.

Przyjęta forma zdalna wydarzenia gwarantowała wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo oraz swobodny udział w prowadzonych dyskusjach. Do udziału w konferencji udało się zaprosić wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, członków Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wielu przedsiębiorców otwartych na zagadnienia aktywizacji zawodowej. W konferencji udział wzięło ponad 200 gości oraz kilkunastu partnerów.

Tegoroczna edycja konferencji była również okazją do zorganizowania IV Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 Gości z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji konferencji:

Studenci PWSZ w Nowym Sączu na VI edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

Udział studentów PWSZ w Nowym Sączu na V edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”