Praca zdalna może być wykonywana, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie. 

  1. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
  1. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika (potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2). Mając to na uwadze, może zlecić pracę zdalną jednocześnie dla grupy pracowników stanowiących maksymalnie połowę pracowników zatrudnionych w danej  jednostce organizacyjnej;
  3. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni) tak, aby w miarę możliwości rotacja pracowników występowała po każdym kolejnym tygodniu pracy lub co drugi dzień roboczy;
  4. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników.
  1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
  2. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ