Pracowite było pierwsze posiedzenie Senatu PWSZ 6. kadencji. Otworzył je przewodniczący, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar. Gratulując wyboru, życzył owocnej pracy dla Uczelni w czteroletniej kadencji i złożył krótką relację z działań w ostatnich miesiącach.

Senatorzy wybrali przewodniczących i członków 3 stałych komisji.

Na wniosek przewodniczącego Senatu, rektora Mariusza Cygnara wybrano przewodniczących stałych komisji senackich: dr hab. inż. Renatę Francik, prof. PWSZ (Senacka Komisja Statutowo-Regulaminowa); dr Dorotę Ogonowską (Senacka Komisja ds. Kształcenia); dr. inż. Grzegorza Przydatka (Senacka Komisja ds. Finansów i Inwestycji).

Przewodniczący komisji rekomendowali, a Senat przegłosował, składy poszczególnych zespołów.

Senacka Komisja Statutowo-Regulaminowa będzie pracować w składzie: dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ, dr Jarosław Giza, dr Tomasz Nesterak, dr Tomasz Zacłona oraz Jolanta Rybska - członkowie Senatu oraz osoby spoza Senatu: dr hab. Bogusz Mikuła, prof. PWSZ, dr Katarzyna Zwolińska-Mirek.

Senacka Komisja ds. Kształcenia działać będzie składzie: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ, dr Honorata Trzcińska, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz, mgr Iwona Szewczyk, Monika Twardowska - członkowie Senatu, a spoza: dr Robert Rogowski, dr Aldona Wota, mgr Bogusława Gaweł.

Senacka Komisja ds. Finansów i Inwestycji rozpocznie spotkania w składzie: dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ, dr Piotr Czech, dr Grzegorz Ziętala, mgr Anna Cetnarowska, Aleksandra Gorzowska - członkowie Senatu, a spoza: dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ.

Uzyskanie przez Uczelnię w ostatnich tygodniach niezbędnych pozwoleń na uruchomienie nowych kierunków studiów, już po wcześniejszym ogłoszeniu zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, skróciło potencjalnym studentom czas na zastanowienie się i złożenie dokumentów. W związku z tym Senat zmienił uchwały w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021 dla następujących kierunków: filologia niemiecka, filologia wschodniosłowiańska, public relations i reklama oraz bezpieczeństwo wewnętrzne przedłużając drugą turę ubiegania się o przyjęcie na studia na tych kierunkach.

Prorektor dr Halina Potok przekazała senatorom pierwsze, wstępne wyniki rekrutacji, które wskazują, że na pierwszy rok studiów w PWSZ przyjętych będzie więcej osób niż rok wcześniej.

Senat PWSZ 6. kadencji na lata 2020 – 2024 wybrany w czerwcu br. przez społeczność akademicką, pracować będzie w składzie:

Przewodniczący - dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor;

● członkowie wybrani spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy:

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ – Instytut Pedagogiczny

dr Piotr Czech – Instytut Kultury Fizycznej,

dr Jarosław Giza – Instytut Języków Obcych,

dr hab. inż. Renata Francik, prof. PWSZ – Instytut Zdrowia,

dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – Instytut Techniczny,

dr Tomasz Nesterak – Instytut Pedagogiczny,

dr Dorota Ogonowska – Instytut Zdrowia,

dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny,

dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ – Instytut Kultury Fizycznej,

dr Honorata Trzcińska – Instytut Ekonomiczny,

dr Tomasz Zacłona – Instytut Ekonomiczny,

dr Grzegorz Ziętara – Instytut Języków Obcych;

● z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

mgr Anna Cetnarowska – Instytut Języków Obcych,

mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Instytut Zdrowia,

mgr Monika Makowiecka – Instytut Ekonomiczny,

mgr Iwona Szewczyk – Instytut Kultury Fizycznej;

spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Halina Marcisz – kwestor,

mgr Agata Witrylak-Leszyńska – dyrektor Biblioteki

● spośród studentów:

Maciek Golonka – Instytut Kultury Fizycznej,

Aleksandra Gorzowska – Instytut Pedagogiczny,

Alicja Rybska – Instytut Języków Obcych,

Jolanta Rybska – Instytut Ekonomiczny,

Monika Twardowska – Instytut Techniczny.

Zgodnie ze Statutem Uczelni w posiedzeniach Senatu, bez prawa do głosowania, mogą uczestniczyć m.in.:

członkowie Kolegium Rektora:

dr Marek Reichel – prorektor ds. Nauki i Rozwoju,

Zbigniew Gorgosz – kanclerz,

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego,

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – dyrektor Instytutu Technicznego,

dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ – dyrektor Instytutu Zdrowia,

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ – dyrektor Instytutu Pedagogicznego,

dr Robert Rogowski – dyrektor Instytutu Języków Obcych,

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek – dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej,

przedstawiciel związków zawodowych NSZZ „Solidarność”: dr Renata Żabecka–Chowaniec oraz stali goście, a wśród nich mgr inż. Janusz Komurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni.