Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2020/2021.

Rektor Uczelni dr. hab. Mariusz Cygnar z satysfakcją odnotowuje, że zainteresowanie ofertą edukacyjną nowosądeckiej PWSZ z roku na rok jest coraz większe.

- Poszerzają się nasze propozycje o nowe kierunki studiów, rozwija się i wzbogaca zaplecze badawczo-dydaktyczne. W ostatnich tygodniach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie trzech nowych kierunków studiów. Od października będzie można studiować dodatkowo na kierunkach: public relations i reklama oraz dwóch filologii niemieckiej i filologii wschodniosłowiańskiej.

Obecnie na naszej Uczelni w 6 instytutach można się kształcić na 18 kierunkach pierwszego stopnia, 6 kierunkach drugiego stopnia i 2 kierunkach jednolitych studiów magisterskich.

Wiele mówią o naszej PWSZ coraz częstsze przypadki, że dzieci naszych byłych absolwentów uczą się na uczelni swoich rodziców. Nowe kierunki, o które skutecznie aplikowała Uczelnia, otrzymane w ostatnich miesiącach nagrody i wyróżnienia przekładają się na dobry wynik rekrutacji, to znak, że uczenia z każdym rokiem pracuje na coraz większe zaufanie potencjalnych studentów, zyskuje uznanie i ma coraz większy prestiż nie tylko w makroregionie sądeckim. Najlepszą oceną naszej pracy jest fakt, że wielu naszych absolwentów swoją pierwszą pracę podejmuje w miejscach, w których odbywali praktyki.

Studia w sądeckiej Uczelni nakierowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności. Stąd nacisk na maksymalną ilość zajęć praktycznych, które odbywały się, z zachowaniem niezbędnych rygorów bezpieczeństwa wywołanych pandemią koronawirusa, także w mijającym semestrze.

Podobnie będzie w nadchodzącym roku akademickim. Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej, ale władzom PWSZ zależy, by sytuacja na Uczelni wróciła możliwie szybko do normy, by zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej. Niemniej póki się nie unormuje tam, gdzie to będzie możliwe wykłady prowadzone będą online via internet na platformach wskazanych przez Uczelnię. Programy i harmonogramy zajęć są tak planowane, by ten wyjątkowo trudny czas, w którym działamy nie odbił się negatywnie na praktycznej stronie zdobywania umiejętności zawodowych.

Doświadczenia zgromadzone w minionym – pandemicznym semestrze, uzupełnione wieloma interesującymi opiniami studentów, pozwalają Uczelni na lepsze przygotowanie się do pracy i nauki w zmienionych przez koronawirus warunkach, według zasady: bezpieczeństwo studentów i nauczycieli akademickich i zachowanie zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego przede wszystkim, z dbałością, by nie było ujemnych skutków dla treści i jakości kształcenia.

Koronawirus nie odbił się negatywnie podczas trwającej rekrutacji na nowy rok akademicki. Przeciwnie, zainteresowanie ofertą edukacyjną PWSZ w Nowym Sączu jest większe niż roku temu.

Sądecka Uczelnia może przyjąć w nowym roku akademickim 2020/2021 na pierwszy rok studiów 2150 studentów: na studia stacjonarne 1475 osób i niestacjonarne – 675.

4 września Komisja Rekrutacyjna PWSZ ogłosiła listę 1231 osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (974 na studia stacjonarne; 257 na niestacjonarne).

Od 7 do 22 września odbywa się II tura rekrutacji na studia w nowosądeckiej PWSZ.